FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för tibetanska

Tibetanska tillhör den tibeto-burmanska språkfamiljen. Det totala antalet talare av olika tibetanska språkvarianter uppskattas till sex miljoner.

Tibetanska dialekter

Samtliga språkvarianter som talas i Tibet tillhör den tibetoburmanska språkfamiljen. Alla utom en – sokpa, som tillhör de mongoliska språken.

Nedanstående dialektgrupper finns:

Dialekterna skiljer sig mycket från varandra. De som talas i västra Tibet är de mest ålderdomliga och ligger närmast skriftspråket.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Översättning från engelska till tibetanska

Med kunskap om dialektala skillnader och språkkultur kan vi erbjuda högkvalitativa översättningar från engelska till tibetanska.

Vill ni ha professionella och autentiskt översatta texter ska ni anlita oss.

Tibetanska översättare

Dialektgrupperna är många inom det tibetanska språket och har stora skillnader sinsemellan.

Att översätta gamla skrifter till exempel kan därför vara svårt. Men vi har kompetensen.


Få en offert inom 5 minuter