FAST TRANSLATOR
Sverige

Sranan – ett kreolspråk

I Surinam talas huvudsakligen nederländska, men språket sranan är även ett lingua franca där och har cirka en halv miljon talare. En halv miljon kan förefalla var ett lågt antal talare, men det är i stort sett hela Surinams befolkning. Sranan talas dock inte enbart i Surinam, utan även av ett stort antal emigranter i Nederländerna. Fastän sranan inte är lika prestigefyllt i Surinam som nederländska så anses det ändå vara ett lingua franca där, det vill säga ett språk som majoriteten av befolkningen har gemensamt.

Vill ni nå ut till befolkningen i Surinam eller emigranterna i Nederländerna som talar sranan så hjälper vi er gärna med en översättning.

Få en offert inom 5 minuter

Språkhistoria

Sranan är ett kreolspråk, och det härstammar från den nederländska som de nederländska kolonisterna i Surinam talade. Sranan utvecklades längs kusten, nära huvudstaden Paramaribo där det bodde ett stort antal kolonister från Nederländerna. Eftersom Surinam var en engelsk koloni när sranan började utvecklas har även engelska haft stort inflytande på språket. När Surinam sedan övergick till nederländskt styre år 1667 valde nederländarna att använda sranan som lingua franca snarare än nederländska, då de ansåg att det skulle underlätta kommunikationen med slavarna.

Det var först under 1900-talet som sranan började bli mer av ett eget språk snarare än en blandning av engelska och nederländska. För att etablera sig i Surinam är det viktigt att kunna kommunicera på sranan och vi kan bistå er med översättningar. Om ni istället vill förstå information från Surinam så hjälper vår översättningsbyrå er gärna att översätta till eller från sranan.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Kvalitet och kompetens

Vi ger er en översättning av högsta tänkbara kvalitet till lågt pris. Vi kan hålla den höga standarden och de låga priserna tack vare de kvalificerade översättarna till och från sranan samt en effektiv organisation.

Med ett gott rykte på marknaden och i branschen är vi en av de mest framgångsrika översättningsbyråerna idag.


Få en offert inom 5 minuter