FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning till och från mexikansk spanska

Den spanske kolonisatören Hernán Cortés landsteg på 1500-talet vid området vi idag kallar Mexiko. Mycket förändrades för det då bosatta indianfolket aztekerna. Många dog av sjukdomar som spanjorerna förde med sig.

Cortés och hans män erövrade aztekernas rike och de började kalla kolonin Nya Spanien. När kolonin blev självständig 1821 bytte den namn till Mexiko.

Vid den tidpunkten hade både kultur och språk ändrats och utvecklats. Den mexikanska spanskan föddes.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Tutelante

Den mexikanska spanskan är mer familjär, mer tutelante än den övriga spanskan. En skillnad är att bruket av diminutiva suffix. Ett exempel är att –ito inte bara signalerar att något är litet, utan även älskvärt.

Ordet pepino (gurka) kan till exempel böjas genom att lägga till suffixet –ito, för att då skapa pepinito, vilket betyder ”en god liten gurka”. Det finns också skillnader i ordföljd. En av de tydligaste skillnaderna är hur man i Mexiko använder ordet qué, alltså ”vad” tillsammans med tan, ”att” för att ställa frågor.

I Mexiko skulle man säga:

I Spanien skulle man däremot säga:

I den mexikanska spanskan används många ord på andra sätt än i Spanien. Padre (pappa) till exempel, används även när man vill säga att någonting är coolt och häftigt.

Svensk-mexikanska översättare

Vi samarbetar med modersmålsöversättare bosatta i Mexiko.

Samtliga har spetskompetens inom olika ämnesområden och stor kunskap om de språkkulturella faktorer som kan ha betydelse i en översättning.

Organisation eller enskild person

Vi har en bred kundkrets inom olika samhällsgrupper. Vi hanterar era svenska texter och översätter till mexikansk spanska oavsett om ni är ett stort företag eller en privatperson.

Är du en privatperson som behöver översätta ett svenskt e-postmeddelande eller är ni en organisation som vill ha en mängd dokument översatta till mexikansk spanska?

Mängden textmaterial, dokumenttyp eller komplexitet är irrelevant. Vi översätter åt alla!


Få en offert inom 5 minuter