FAST TRANSLATOR
Sverige

Polsk översättningsbyrå

Det officiella språket i Polen är polska och är ett västslaviskt språk. Man uppskattar att ungefär 40 miljoner människor är polsktalande världen över. Polska språkminoriteter finns även i Belarus, Litauen, Ukraina , Tyskland och USA.

Vi hjälper er gärna med affärsöversättningar till och från polska.

Som i de flesta andra språk finns det dialektdifferenser även i polska. Att veta skillnaderna mellan olika språkvarianter är viktigt. Det är ofta avgörande i en översättning.

Lika viktigt är att ta hänsyn till andra yttre faktorer som kan påverka er produkt. Det kan vara olika språkkulturer eller terminologiska uttryck. Vi har den kunskapen!

Er polska översättningsbyrå

Våra polska översättare finns över hela världen, alltså inte bara i Polen utan även i minoritetsländerna. Det innebär att vi lokalanpassar er översättning till målgrupp och målland för texten.

Få översättningsbyråer kan erbjuda den lokalkännedom våra översättare har. Det resulterar i en kostnadseffektiv hantering och reducerar omkostnader för oss och översättningskostnad för er.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Poland_350.png

Bred kompetens

Vi erbjuder förstklassiga översättningar från svenska till polska för alla typer av dokument. Behöver ni översätta ett avtal, en teknisk manual eller en patientjournal har vi den rätta kompetensen.

Genom ett globalt nätverk av översättare har vi kunskap även inom smalare områden såsom säkerhetsdatablad och livsmedelsföreskrifter. Alla våra översättare har målspråket som modersmål. De garanterar att er text blir översatt på bästa möjliga sätt.

Få en offert inom 5 minuter