Viventes mortuae linguae - det levande döda språket. Så skulle latinet kunna beskrivas. För det är inte ett språk som lever i bemärkelsen att det talas.">
FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för språket latin

Översättningsbyrån Fasttranslator kan hjälpa er att översätta till eller från latin.

Vi behovsanpassar era översättningar utifrån målgrupp, inriktning och typ av latin.

Översättningar till latin

Hos oss får ni översättningar av högsta kvalitet till förmånliga priser och med snabba leveranser. Våra översättare finns världen över och har gedigen utbildning inom språket latin.


Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoria latin – viventes mortuae linguae

Viventes mortuae linguae - det levande döda språket. Så skulle latinet kunna beskrivas. För det är inte ett språk som lever i bemärkelsen att det talas.

Innan Västroms fall år 476 hade latinet varit officiellt förstahandsspråk, både i skrift och tal, i hela romarriket.

På översättningsbyrån Fasttranslator kan vi hjälpa er att översätta till eller från latin. Nedan vill vi berätta vi lite om språkets betydelse idag.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Avtryck i andra språk

I och med romarrikets fall, delades den europeiska delen in i nya stater. Språket förändrades på olika sätt och idag talar man om fem språk som sprungit ur det klassiska latinet:

Grammatiskt sett är dessa språk enklare än latinet, men i grunden är de alla moderna tolkningar av ett gemensamt språk. Man kan fortfarande se tydliga spår av latin i de olika språken.

Lingua franca

Även om det talade språket har förvandlats till nya språk som kräver egna översättningar, är det skrivna latinet en annan historia. Den katolska kyrkan fortsatte nämligen att kommunicera genom det skrivna latinet.

Latin blev vad som kallas ett lingua franca, alltså ett gemensamt språk för människor över nationsgränser.

Den klassiska grekiskan var ett annat stort språk, men det fick med tiden ge vika för latinet. Filosofer, vetenskapsmän och skönlitterära författare skrev alla sina verk på latin, för att nå så stor publik som möjligt.

I Sverige finns exemplet Carl von Linné, som under 1700-talet namngav alla växter på latin. Linné var verksam över ett millenium efter att det talade latinet försvann, men valde ändå att publicera sin revolutionerande forskning på latin.

Ledande lingua franca i modern tid är engelskan men trots det används latinet fortfarande i bildandet av nya ord i västvärlden och inom den medicinska vetenskapen. Den katolska kyrkan använder också latinet som skriftspråk i relativt stor utsträckning.

Översättning från svenska till latin

Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Idag används latin för vetenskapliga namn på djur-, växt- och andra arter.

Namn på sjukdomar och inom anatomin är ett annat användningsområde. Grundläggande kunskaper om latin är fortfarande betydelsefulla för att förstå europeisk historia och europeiska språk.

Vi erbjuder översättningstjänster från svenska till latin. Vi hjälper er!


Få en offert inom 5 minuter