FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för dari

Dari är en högspråksvariant av persiska som talas i Afghanistan. Språket hör till den iranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Vi har kunskapen som krävs för olika typer av översättningar. Brev, myndighetstexter eller manualer är bara några exempel på vad vi kan översätta.


Få en offert inom 5 minuter

Arkaisk fonetik

Standardpersiska och dari skiljer sig relativt lite från varandra. De största differenserna är att dari har ett arkaiskt uttal och ordförråd samt låneord från engelska (standardpersiska har påverkats mer av franskan).

Dari som modersmål – lokalisering

De översättare vi anlitar har målspråket som modersmål och lokal kännedom om eventuella dialektala avvikelser. Med den spetskompetens och sakkunskap våra översättare har, kan vi garantera er som kund bästa tänkbara kvalitet på er översättning.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Afghanistan_Widht400.png

Språkhistoriadari

I Afghanistan finns två officiella språk: dari och pashto. Dessa är högspråksvarianter av standardpersisk och delar av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Hos översättningsbyrån Fasttranslator får ni korrekta översättningar till och från dari av högsta kvalitet. Med ett globalt nätverk av översättare kan vi täcka de flesta översättningsbehov idag.

Folkgrupper och persiska språk

Afghanistans befolkning utgörs av fyra större och ett trettiotal mindre folkgrupper. De största folkgrupperna är: pashtuner, tadzjiker, hazarer, uzbeker, aimaker och turkmener.

Andra språkvarianter i Afghanistan, förutom dari och pashto, är: uzbekiska, turkmenska, kirgiziska. Utöver dessa talas 30 mindre språk där baluchiska, pashai och kafirspråk är några exempel.

Översättning från svenska till dari

Vi hanterar och bearbetar era svenska dokument till dari. Oavsett dokumenttyp och mängden text har vi kompetensen ni söker.

Lokalisering – dari eller pashto

I Afghanistan finns många olika språkvarieteter inom persiskan. Dari och pashto (även pashtu) är de två officiella språken.

Vi är väl insatta i de dialektala differenser och olika språkvariationer som finns och med sakkunniga översättare garanterar vi kvalitetssäkrade texter.

Effektivisering

Tack vare kostnadseffektiva rutiner kan översättningsbyrån Fasttranslator reducera en stor del av de administrativa omkostnaderna och pressa priserna ut mot kund. Detta utan att tumma på den höga kvaliteten.

Få en offert inom 5 minuter