FAST TRANSLATOR
Sverige

Albansk översättningsbyrå

Albanska är ett indoeuropeiskt språk som är majoritetsspråk i Albanien och Kosovo. Det är minoritetsspråk i delar av Serbien, Makedonien, Montenegro, Grekland, Turkiet och Italien.

Även i många andra länder, särskilt i Västeuropa och Nordamerika förekommer albanska som minoritetsspråk. Uppgifterna går isär när det gäller antal människor som talar albanska. En ungefärlig siffra är 5,5 miljoner.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\AlbaniaWidth300.png

Albanska dialekter och språkvarianter

Inom albanska finns två huvuddialekter: toskiska i söder och gegiska i norr. Skillnaderna är ganska stora mellan dessa två. De som talar respektive dialekt har dock inga större problem att förstå varandra.

Gegiska har influerats av de romanska språken medan toskiskan visar tydliga spår av den gamla grekiskan. I Grekland respektive Italien talas de toskiska dialekterna arberoriska och arberesjiska.

Få en offert inom 5 minuter

Lokalisering i en albansk översättning

Som ett språk med många olika dialekter är det viktigt att veta skillnaden i en albansk översättning. Att anpassa en översättning utifrån dialektala skillnader kallas för lokalisering.

Alla våra översättare besitter den expertisen. Om er översättning riktar sig till en målgrupp i södra Albanien kan ni vara säkra på att översättaren kan toskiska.

Språkhistoria albanska

Albanskan utgör en egen språkfamilj av de indoeuropeiska språken och är inte nära besläktat med något nu levande språk.

Språkets ursprung är omstritt och kopplingen till övriga indoeuropeiska språk är långt ifrån klarlagd.

Albanska och forna språk

Språkvetare och lingvister brukar klassa albanska som en utveckling av olika forna språk. Språken som oftast nämns i detta sammanhang är illyriska, thrakiska och dakiska.

Men trots att albanskan länge influerats av andra språk (romanska, grekiska, turkiska och slaviska språk) har det ett unikt ordförråd, egen morfologi och fonetik.

Hög kvalitet, rimliga priser och snabba leveranser

Vi har den lokalkännedom som krävs för korrekta översättningar till albanska. Vi samarbetar med översättare inom olika områden och får uppdrag från privatpersoner, företag och myndigheter.

Tack vare effektiviserade rutiner kan vi garantera hög kvalitet till låga priser och korta leveranstider.

Översättningar från svenska till albanska

Vi erbjuder privatpersoner och företag skräddarsydda översättningar från svenska till albanska.

Med lokaliserade översättare kan vi garantera högsta tänkbara kvalitet och snabba leveranser av era bearbetade texter.

Albanska översättningar

De albanska huvuddialekterna toskiska och gegiska skiljer sig mycket från varandra. Anlitar ni oss kan ni vara säkra på att era texter alltid hanteras av någon med rätt kompetens i förhållande till översättningens målspråk och målgrupp.

Översättningsbyrån Fasttranslator är noga med vem som översätter vad och vi anpassar alltid projektet utifrån kundens behov.

Svensk-albansk översättning

Det är viktigt att översätta era svenska texter så autentiskt som möjligt till albanska för att textens budskap ska tilltala målgruppen. Språkkänsla, korrekt grammatik och terminologi är likvärdigt viktiga.

Vår översättningsbyrå kan med tillgång till specialiserade och sakkunniga översättare garantera allt detta.


Få en offert inom 5 minuter