FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningar afrikaans

Afrikaans talas främst av de vita afrikanderna och de färgade i Sydafrika och Namibia.

Vi erbjuder professionella översättningar till och från afrikaans.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Språkinfluenser på afrikaans

Afrikaans är grundat på språket nederländska och karakteriseras delvis av något förenklad grammatik och influenser från språkvarianter som khoisan och malajiska med flera.

Men även om det finns många språk som gjort intryck på afrikaans så står nederländskan för 90 % av dagens vokabulär.

Modersmålsöversättare afrikaans

Era texter är i goda händer hos översättningsbyrån Fasttranslator. När vi anlitar en översättare ser vi alltid till att denne har rätt kompetens för just ert uppdrag och har målspråket som sitt modersmål.

Översättaren som hanterar och bearbetar era texter har även kompetens inom ert specifika ämnesområde. Jordbruk, kultur och medicin är bara några exempel på områden där vi kan hjälpa till.


Få en offert inom 5 minuter


Afrikaans språkhistoria

Afrikaans är ett västgermanskt språk som talas främst i Sydafrika och Namibia. De härstammar från nederländska immigranter som kom hit under 1600-talet.

Vi utför översättningar till och från afrikaans.

Nederländskt ursprung med många språkinfluenser

Språket afrikaans baseras alltså på nederländska och utmärker sig genom sin förenklade grammatik och tydliga influenser från malajiska, bantuspråk, khoisan, portugisiska och många andra språk.

Tidigare kallades språket ofta Cape Dutch eller Baby Dutch eftersom boerna ursprungligen bodde i Kapprovinsen. Malajiskan påverkade språket p.g.a. de asiatiska arbetare och slavar som forslades från den holländska kolonin Java till Sydafrika. Under 1700-talet utvecklades afrikaans sin egen särart genom blandningen av alla dessa språk.

Trots alla språkinfluenser, är 90 % av ordförrådet baserat på nederländska och en holländare förstår lätt någon som talar afrikaans.

Språkgeografi – Afrikaans

Afrikaans delas upp i huvuddialekterna västra kap, oranjefloden och östra kap. Ungefär 7 miljoner uppskattas ha afrikaans som modersmål.

I Namibia har språket en väletablerad funktion som lingua franca där det agerar som ett internationellt hjälpspråk för kommunikation mellan olika etniska grupper med olika modersmål.

Olika nutida lingua franca i världen är engelska, franska, spanska och arabiska. Swahili fungerar som lingua franca i öst- och Centralafrika. Afrikaans talas också av minoritetsgrupper i Australien, Botswana, Kanada, Lesotho, Malawi, Nya Zeeland, Mauritius, Zambia och Zimbabwe.

Översättningar från svenska till afrikaans

Behöver ni en översättning från svenska till afrikaans så har översättningsbyrån Fasttranslator den kompetens ni söker!

Vi samarbetar med specialiserade översättare inom olika områden.

Översättningsservice för afrikaans

Med afrikaans som modersmål och väl insatta i språkbruk och differenser har våra översättare precis det ni söker.

Vi är den snabbast växande översättningsbyrån på den europeiska marknaden idag och vi utökar verksamheten i flera länder just nu.

Vi genomför tusentals textöversättningar varje dag med kunduppdrag från både privatpersoner och företag.

Få en offert inom 5 minuter