FAST TRANSLATOR
Norge

Machine Translation og Human Post-Editing (MT + PE)

Mange tradisjonelle oversettelsesbyråer er skeptiske til å begynne å bruke maskinoversettelser. Vi tenker annerledes. Maskinoversettelse blir bedre for hvert år som går. Intelligent bruk av MT fører til en betydelig mer effektiv prosess i tillegg til kostnadsbesparelser. Derimot kan feil bruk av MT føre til ubrukelige oversettelser. Derfor er etterredigering som utføres av et menneske, en uunnværlig del av oversettelsesprosessen.

Vår tilnærming når det gjelder MT og PE er nærmere forklart nedenfor.

MT (machine translation) er en helautomatisert oversettelse av en tekst til et annet språk uten menneskelig input. Maskinoversettelse har forbedret seg de senere årene grunnet bedre programvare og raskere computere. Blant velkjente MT-verktøy på markedet kan man nevne IBM Watson, MemoQ og DeepL. Det er nå mulig for datamaskiner å lære seg hvordan ord forholder seg til hverandre og hvilken betydning de har på ulike språk. Dette oppnår man ved hjelp av statistiske modeller og kunstig intelligens, som ved nevral maskinoversettelse (NMT). Disse maskinene, som er programmert innen bestemte områder, kan raskt oversette store mengder tekst.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\Machine Translation_widht 300.png

Imidlertid kan slike oversatte tekster ofte føles litt kunstige, selv om det er fullt mulig å forstå dem. Vitser, sarkasme og allitterasjon går ofte tapt, og det samme gjør dessverre også meningen. En slik tekst kan dessuten gjøre at ditt produkt eller din tjeneste oppfattes å være av lavere kvalitet. Oversettelser som tar sikte på å overtale leseren, bør naturligvis være lesevennlige og tilpasset den rette kulturelle konteksten. Du ønsker tross alt å skape en positiv følelse og oppnå resultater med teksten din. Derfor er det en fordel å få maskinoversettelser redigert av en person som snakker målspråket som morsmål (etterredigering eller «PE» post-editing).

Få tilbud nå

Maskinoversettelse

Vi starter med å sammenligne teksten din med vår database for manuelt oversatte setninger. Med over 20 års erfaring har vi samlet opp flere hundre millioner setninger med tilhørende oversettelser. Ofte er det mulig å oversette en stor del av teksten allerede på dette første stadiet. Deretter begynner vi selve maskinoversettelsen. Teksten oversettes av en spesifikk NMT-motor som har erfaring med tekster med samme tema/fagområde som din: jordbruk, biologi, botanikk, fiske, husdyr og zoologi.

Etterredigering

Så snart teksten er maskinoversatt, vil en profesjonell menneskelig oversetter overta jobben. Vedkommende vil se etter feil, inkludert unaturlig syntaks og feil ordbruk. Det meste av tiden som brukes på oversettelsen din, er etterredigering.

Din oversettelse er nå egnet til bruk i profesjonelle sammenhenger. Fordelene ved denne kombinasjonen av MT og menneskelig PE er hurtighet, kvalitet og lav pris.