FAST TRANSLATOR
Norge

Rask og nøyaktig oversettelse av oppskrifter

Vil du oversette matoppskrifter fra et annet språk krever det mer enn en ordbok og litt språkkunnskap. For ord og begreper kan være tvetydige, og ikke glem de ulike måleenhetene. Litt fra eller til fører fort til uheldige bakeresultater. Derfor kan det være en ide å bruke en profesjonell oversetter. Oversetterne i Fasttranslator kjenner ikke bare språket, men også de ulike måleenhetene, lokal matkultur, språksjargongen og bransjeutrykkene i det aktuelle landet.

Kulinarisk oversettelse

Planlegger du å utgi en kokebok, driver du kanskje en restaurant eller vil lage en TV-sending med eksotiske retter? Oversetterbyrået Fasttranslator hjelper deg med alle dine kulinariske tekster. For oversettelser innen matlaging og kokkekunst krever inngående kunnskap om begreper og ikke mist et stort ordforråd. Våre eksperter garanterer en rask og faglig sterk oversettelse.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertises\nutrition_350.png

Kokebok i DTP?

Passer ikke oversettelsen i kokeboken eller på nettsiden etter oversettelsen? Avhengig av språkkombinasjon kan lengden enten øke eller minske. Ikke stress av den grunn. Fasttranslator tilbyr ikke bare en kyndig oversettelse, men også Desktop Publishing (DTP).

Få tilbud nå!