FAST TRANSLATOR
Danmark

Engelsk- sprogets historie

Britisk engelsk er i dag det tredje mest talte sprog i verden, hvor mandarin og spansk er de to andre mest talte sprog, på verdensplan. I Europa har engelsk en ubestridt position, som værende det mest indflydelsesrige sprog.

Få et tilbud nu!

Arv fra vikingerne

Standard engelsk er beskrevet som et miskmask af andre sprog. Den mest primitive form for engelsk kom til de britiske øer i 500-tallet, da de germanske stammer fra regionen Slesvig-Holstein landede på det sted, vi nu kalder England.

Der mødtes det germanske sprog med Keltisk. Fordi germanerne var kristne, brugte de latin til at danne nye ord, som udgjorde en væsentlig del i dannelsen af det nye sprog.

Da vikingerne begyndte at sætte deres spor ved den britiske kyst i 800 og 900-tallet, tog de deres skandinaviske sprog med, hvilket kom til at spille en vigtig rolle i udviklingen af det engelske sprog.

Én ting de nordiske sprog har bidraget til, mens vikingerne gjorde sig det behageligt i det land de plyndrede var, at den skandinaviske ordstilling blev introduceret over for briterne. På dansk siger man f.eks. ”Jeg vil gerne bede om et glas mælk, tak”, hvor man på engelsk rent faktisk siger præcis det samme, nemlig ”I would like a glass of milk, please”. Ordstillingen er altså med andre ord, identisk. Der er også mange ord i britisk, der kan spores tilbage til skandinavisk oprindelse – et dansk ord som ærinde hedder på britisk errand.

Engelsk- et rigt sprog

Engelsk er et af de sprog i verden med flest ord. Der er synonymer fra forskellige sproggrupper til de fleste ord. Du kan vælge at sige supervise, som er afledt af latin, eller oversee, som kommer fra de nordiske sprog.

Begge ord betyder det samme, ”overvåge”, men hvilket synonym, du vælger at bruge, kan have indflydelse på opfattelsen. I dag er det brugen af latin der er mest dominerende og anvendes.

Få et tilbud nu!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\England_Culture_Cropped_300Width.png