FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för yoruba

Yoruba är modersmål för yorubafolket och talas i Nigeria, Benin och Togo tillsammans med andra språk.

Minoritetsgrupper finns även i Brasilien och Kuba, där språket då kallas Nago.

Vi erbjuder översättningstjänster till och från yoruba.

Tonspråk

Yoruba är ett analytiskt tonspråk med SVO-syntax. Svenska är också ett SVO-språk (Subjekt–Verb–Objekt-språk) där en viss ordföljd tillämpas.

Anlita översättningsbyrån Fasttranslator för en grammatiskt korrekt översättning till och från yoruba.

Västafrikanskt dialektkontinuum

Ett dialektkontinuum är ett område bestående av angränsande dialekter eller språk. Språkvarianter där de flesta är lätta att förstå sinsemellan.

Yoruba består av över femton varieteter som kan klassificeras i tre större dialektområden: nordvästra, centrala och sydöstra.

Nordvästyoruba…
…talas i Abeokuta, Ibadan, Oyo, Osun och Lagos

Centralyoruba
…talas i Igbomina, Ife, Ekiti, Akure, Efon, och Ijesa.

Sydöstyoruba…
…talas i Okitipupa, Ondo, Owo, Sagamu, och delar av Ijebu.

Standardyoruba…
…är den standardvariant som lärs ut i skolan och som talas av nyhetsuppläsare i radio.


Få en offert inom 5 minuter


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Språkhistoriayoruba

Innan slavhandeln avskaffades benämndes yoruba som Akú. Ett namn som kommer från de första orden i yorubahälsningar såsom:

Ẹ kú àárọ̀ – god morgon

Vid någon tidpunkt (när är oklart) kom termen Yariba eller Yoruba att användas.

Skriftspråk

En skriven version av tonspråket utvecklades och missionärer spred termen yoruba till att omfatta alla talare av de besläktade dialekterna.

Första gången yoruba uppträdde i tryck var 1819. Det var en ordlista som samlats ihop av Bowdich, en engelsk diplomat.

Genom språkforskning och dialektologi, muntligt trovärdiga berättelser och arkeologiska fynd, har man spritt lite ljus över yorubafolkets och deras språks historia.

De nordvästliga dialekterna visar tydliga spår av mer influenser från modernare språk. Sydöstliga och centrala yorubaområden har äldre bosättningar vilket indikerar att inflyttningen till det nordvästra yorubaområdet skedde senare.

Översättningar från engelska till yoruba

Vi har den dialektala kompetensen som är nödvändig i en översättning till och från yoruba!

Med 15 olika språkvarieteter är det viktigt att ha insikten i de olika varianterna för en autentisk översättning från engelska till yoruba.

Kostnadseffektivt betyder billigare

Med kostnadseffektiva arbetsrutiner kan vi reducera den administrativa arbetstiden. I praktiken innebär det att vi får mer tid att fokusera på er som kund.

Unika programvaror och god kommunikation tillsammans med hög IT-kompetens sparar tid och pengar. Det gynnar självfallet våra kunder och vi kan hålla de till marknaden sett låga priser vi har idag.

Privatperson eller myndighet

Vi översätter era texter oavsett om ni är en enskild person med ett personligt brev eller en myndighet med ett juridiskt dokument. Den översättare som får uppdraget är noga utvald av oss. Vi tittar på bakgrund, modersmål och tidigare erfarenhet.


Få en offert inom 5 minuter