FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning – walesiska/kymriska

Det walesiska språket, eller kymriska som det också kallas talas idag på tre platser runt om i världen.

Wales, där walesiskan är ett officiellt språk och i England, där kymriskan är ett minoritetsspråk är de två mest självklara.

Den tredje platsen är i Y Wladfa, en walesisk kolonin i provinsen Chubut i Argentina.

Totalt räknat finns strax över 750 000 kymrisktalande personer idag.

Språkets namn

Enligt det svenska språkrådet är benämningarna walesiska och kymriska likvärdiga. Kymriska kan vara lämpligare eftersom det tydligare anspelar på det kymriska folket, som bor i Wales.

Walesiska antyder att alla som bor i Wales talar walesiska, men det är långt ifrån sant. Kymriskan är ett keltiskt språk, som funnits på de brittiska öarna i hundratals år.

Anpassat alfabet

Det kymriska alfabetet är uppbyggt av 28 tecken. Åtta av dessa är så kallade digrafer. En digraf är två bokstäver som är sammansatta till en för att forma ett ljud.

Något som förekommer ofta i kymriskan är dubbla L, som i ordet Llawn, till exempel. Det kymriska alfabetet använder sig inte av bokstäverna k, q, x, v, och z, med undantag för några låneord.

Kymriskans uttal skiljer sig från engelska och de flesta andra europeiska språk. Den största differensen är en serie tonlösa nasala konsonanter, så som m och n.

Betoningen i en mening läggs ofta på den näst sista stavelsen. Sista stavelsen uttalas med ett lågt tonfall, för att i den sista stavelsen gå upp i ton.


Få en offert inom 5 minuter


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Översätta från engelska till walesiska

För att enklare förstå den stora skillnaden mellan kymriskan och engelskan ger vi här några exempel. Walesiska hälsningsfraser skiljer sig markant från engelskan.

  • Bore da – good morning
  • Prynhawn da; P'nawn da – good afternoon
  • Noswaith dda – good evening
  • Sut ydych chi – how are you?

Vi kan erbjuda översättningar av era engelska texter till kymriska.

Översättare i Wales

Affärsmöjligheterna i Wales expanderar ständigt! Det kan vara en stor fördel att översätta er engelska text till walesiska. Att visa ett kulturellt intresse av landet främjar er affärsrelation. Vi har översättare inom de flesta affärsområden på den brittiska marknaden.

Med lokaliserade översättare i Wales får ni:


Få en offert inom 5 minuter