FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå tigrinja

Tigrinska även kallat tigrinja, är ett semitiskt språk som talas i norra Etiopien och Eritrea. Man uppskattar att språket talas av ungefär 8 miljoner människor.

Tigrinska är det officiella och största språket i Eritrea. Engelska och arabiska är också officiella språk i Eritrea.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Tigrinska eller tigrinja

Både tigrinska och tigrinja är vedertagna uttryck av språket men i sökresultat verkar tigrinja ha något av ett övertag.

Tigrinja är ett konservativt språk, och det språk som står närmast fornetiopiska ge'ez och har med största sannolikhet utvecklats ur det. Tigrinska skrivs med ge'ez-skriften, ett stavelsebaserat skriftsystem som är över tusen år gammalt, nära besläktat med det hebreiska alfabetet.

Tigrinska översättningar

Lokalisering är någonting som är en av våra styrkor som översättningsbyrå. Med det menas kunskapen om skillnader i ett språk i förhållande till vart det talas. Terminologin inom olika ämnesområden kan skilja sig beroende på i vilket land eller del av landet språket talas. I detta fall kan det vara dialektala skillnader mellan Etiopien och Eritrea.

Tigrinska översättare med bred kompetens

Översättningsbyrån Fasttranslator har tigrinska översättare inom de flesta ämnesområden. De har inte bara målspråket som modersmål utan även en gedigen utbildning. Med insikt i det moderna språkbruk som råder så kan vi garantera en översättning av absolut bästa kvalitet.


Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoria tigrinja

De flesta eritreaner bor på landsbygden. Mest tätbefolkat är det bördiga höglandet i mellersta Eritrea, medan de torra områdena längs kusten är glest befolkade.

Befolkningen är mycket ung och befolkningstillväxten är hög. Tigreaner är den största av nio officiellt erkända etniska grupper.

Ge'ez

Tigrinska eller tigrinja som det också kallas, har troligtvis utvecklats från det fornetiopiska språket ge'ez.

Ge'ez är numer ett utdött språk. Det talades av folk i det nuvarande Etiopien och Eritrea och har utvecklats till tigrinska, tigre och amhariska. Språket finns dock fortfarande i den etiopiska liturgin, bibelöversättningar och i andra gamla skrifter.

Skriftspråket ge'ez lever dock vidare i språken amhariska och tigrinja.

Geez kallas också en av den etiopisk-ortodoxa- och eritreansk-ortodoxa kyrkans tre liturgiska psalm-former. De andra två är Ezl, som används vid sörjetider och fastemånader, samt Araray som är en form av glädjesång.

Översättningar till och från tigrinska

Vi har expertisen om de olika lokala språkförhållanden som råder i Eritrea. Våra eritreanska översättare har alltid språket som modersmål vilket garanterar en högkvalitativ översättning.

Lokaliserad tigrinsk översättning

Dessa tre punkter är faktorer som inverkar på tigrinska som språk. Det kallas för lokalisering. Vi tar hänsyn till alla dessa faktorer i våra översättningar.


Få en offert inom 5 minuter