FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för slovenska

Behöver ni en professionell slovensk översättning av en juridisk handling? Innehållsförteckning av en livsmedelsprodukt? Eller kanske en teknisk manual för en maskin?

Vi har expertisen ni söker! Vi anlitar bara översättare med slovenska som modersmål. Ett annat krav vi ställer är att översättaren måste ha en universitetsutbildning.

Slovenska översättningar av…

mediatexter, manualer, juridiska dokument och olika avtal. Detta är bara några exempel på vad vi kan översätta åt er.

Den slovenske översättaren har inte bara expertis inom olika områden utan även någon typ av yrkeserfarenhet från det aktuella affärsområdet. Den insikten innebär också en förhöjd kvalitet och detta gör oss unika som översättningstjänst.


Få en offert inom 5 minuter


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Nätverk och lokalisering i Slovenien

Man skulle kunna tro att det inte finns något som kan höja kvaliteten ytterligare på er översättning, men det gör det. Översättarna har stor lokalkännedom och kan lokalisering.

När man pratar om lokalisering i sammanhanget översättningar menar man – lokal anpassning av text i förhållande till regionen dit översättningen riktas.

Vi har tusentals översättare i vårt nätverk. Några av dessa finns i olika delar av Slovenien. Att veta språkliga skillnader i olika delar av ett land kan vara till stor fördel i en översättning. Det heter nödvändigtvis inte samma sak i de norra delarna som i de södra.

Översättning från svenska till slovenska

Vi erbjuder våra tjänster till både privatpersoner och företag. Vi har modersmålsöversättare inom de flesta marknadsinriktningar.

Fasttranslator anlitar noga utvalda översättare som ska matcha er text när det gäller innehåll och ämnesområde.

Lokalisering i Slovenien

Att lokalt anpassa en textöversättning, i det här fallet från svenska till slovenska, kallas lokalisering.

Vi tar hänsyn till:

Våra programvaror är speciellt framtagna för översättningsbyrån Fasttranslator. Det gör att vi kan hålla låga priser och korta leveranstider men ändå bibehålla den höga kvaliteten.


Få en offert inom 5 minuter