FAST TRANSLATOR
Sverige

Serbisk översättningsbyrå

Vi samarbetar med kvalificerade översättare som har serbiska som modersmål. Vi garanterar prisvärda och högkvalitativa översättningar.

Vi har serbiska översättare inom varje ämnesområde på den globala affärsmarknaden.

På så sätt kan vi lätt uppfylla era önskemål oavsett om översättningen handlar om:

Fråga våra projektledare om de exakta villkoren. Vi kan erbjuda många olika språkkombinationer till eller från serbiska. Hör av er till oss så berättar vi mer.

Serbiska översättare – lokalisering

Allt fler företag upptäcker de sydosteuropeiska länderna som viktiga samarbetspartners för import, export och produktion. En smidig affärskommunikation är en förutsättning för en bra affärsrelation. Vi hjälper er i kommunikationen till och från serbiska.

Med serbiska översättare bosatta i Serbien kan vi kalla oss lokaliseringsexperter. Kunskapen de serbiska översättarna har inom varierande fackområden bidrar också till vår starka position på marknaden idag.

Vi översätter era juridiska dokument, tekniska manualer, medicinska innehållsförteckningar eller vad det än på vara på ett professionellt sätt. Vår översättningsbyrå tar hänsyn till eventuella särdrag i språket. Hos oss får ni en kvalitetsprodukt.


Få en offert inom 5 minuter


Serbisk språkhistoria

De slaviska språken är en grupp språk med många varianter. För en utomstående kan språken verka lika och vara svåra att skilja åt.

Men det finns avgörande skillnader. Översättningsbyrån Fasttranslator ger här lite information om det serbiska språket.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Sydslaviska språk

Serbiska är ett sydslaviskt språk. Bosniska och makedonska är två andra. Det finns cirka nio miljoner serbisktalande. Åtta miljoner av dessa bor i det forna Jugoslavien.

I Serbien och Bosnien-Hercegovina är serbiska officiellt språk. I flera angränsande länder är det ett erkänt minoritetsspråk.

Serbiskan ligger språkligt nära nedanstående språk:

De som talar och skriver dessa språk förstår varandra väl.

Olika alfabet

Redan 1818 fanns ett kyrilliskt-serbiskt alfabet. Några år därefter, 1835, hade ett latinskt-serbiskt alfabet utvecklats. Båda alfabeten används i Serbien idag. Det kyrilliska alfabetet används oftare i officiella sammanhang och det latinska brukas mer i den privata sektorn.

Serbokroatiska

Från 50-talet fram till början på 90-talet benämndes dessa språk som serbokroatiska. Men därefter har språken särskiljt sig från varandra på olika sätt.

Det som skiljer serbiskan från de övriga språken är olikheter i fonetik, alltså uttal av ord. Där en kroat säger porculan om porslin, säger en serb porcelan; U utbyts ofta mot E i de två språken. Bokstäverna H och V har ett liknande förhållande, där en serb säger duvan om tobak och en bosnier eller kroat säger duhan.

Översättningar från svenska till serbiska

Kunskap om grammatik, fonetik, språkkultur och lagar är viktigt. För oss på översättningsbyrån Fasttranslator är det grunden till vårt företag.

Vi är stolta över att kunna erbjuda översättningar av högsta tänkbara kvalitet. Vi vet vad som skiljer språkvarianterna åt i olika länder och regioner.

Svensk-serbisk översättning

När det gäller en översättning från svenska till serbiska är vi noga med vilken översättare vi väljer. Är texten/texterna juridiska, medicinska eller tekniska ska översättaren ha kunskap inom de relevanta områdena.

Översättaren ska också ha:

Serbiska översättare

Lokalisering innebär här att man tar hänsyn till regionala faktorer som kan påverka den aktuella översättningen. Vad som kan påverka varierar naturligtvis också beroende på ämnesområde.

Vi har serbiska översättare bosatta i Serbien och andra delar där språket talas. Man kan sammanfatta lokalisering med att man anpassar översättningen till:


Få en offert inom 5 minuter