FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå – sanskrit

Sanskrit är fornindiska och ordet betyder "det ordnade, reglerade".

Språket är det äldsta och kulturellt mest inflytelserika av de indoariska språken.

Olika alfabet

Brahmialfabetet användes tidigt för sanskrit men ersattes senare av devanagari. I undantagsfall skrivs sanskrittexter med andra nyindiska alfabeten.

Devanagiri är det alfabet som varit mönsterbildande för många skriftsystem i syd- och östasien.

Tre olika stadier

Sanskrit delas in i tre olika perioder:

  • det vediska stadiet, då språket användes främst inom prästskapet
  • det episka stadiet, när det fick en mer folklig karaktär
  • det klassiska stadiet, då det blev ett konstspråk

Som litterärt och akademiskt lärdomsspråk används sanskrit än idag. De som använder sanskrit i dagens Indien är främst de traditionellt lärda.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\India_350.png


Få en offert inom 5 minuter

Översättningar till och från sanskrit

Vi har som en av få översättningsbyråer möjligheten att erbjuda översättningstjänster till och från sanskrit. Vi har indiska översättare med kunskapen som krävs för korrekta översättningar till språket.

Översättarens bakgrund är alltid relevant till texternas innehåll och lokalanpassning av själva översättningen sker alltid i förhållande till geografiskt område och målgrupp.

Översättningar från engelska till sanskrit

Fasttranslator är en översättningsbyrå som erbjuder översättningstjänster mellan olika språk, däribland engelska–sanskrit.

Vi kan garantera mycket hög kvalitet, snabba leveranser och låga priser.

Översättare i Indien

…och andra regioner där sanskrit används är något som vi har tillgång till. Vi har tillgång till ett stort nätverk av specialiserade översättare runt om i världen.

Projektledarna jobbar i team och har ett nära samarbete med översättaren som noga utvalts för ert uppdrag.

Alla typer av dokument

De som anlitar oss för olika översättningsuppdrag är enskilda personer, företag, organisationer och olika typer av statliga myndigheter och instanser.

Vi hjälper till att översätta allt från enklare e-postmeddelanden till mer komplexa juridiska handlingar.


Få en offert inom 5 minuter