FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning till de samiska språken

Samiska är en grupp språk som talas av cirka 50 000 personer, främst i Nordkalotten. Det är en geografisk plats som sträcker sig genom Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands norra delar.

Att tala om samiskan som ett språk är egentligen problematiskt eftersom samiskan består av ett tiotal dialekter. Dialekter som skulle kunna klassas som egna språk.


Få en offert inom 5 minuter

Språk och dialekter

Nordsamiskan och sydsamiskan är exempelvis jämförbara med isländska och svenska. En som talar nordsamiska har därför svårt att kommunicera med den som talar sydsamiska.

Samiskan har inte heller ett gemensamt skriftspråk. Trots det går språkvarianterna under benämningen samiska och är idag ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Ursamiska

Det sägs att ursamiskan föddes för 4 000 år sedan i centrala Ryssland, vid floderna Volga och Okas stränder. När folket som bodde där började vandra västerut kom de i kontakt med flera andra språk och den moderna samiskan bär idag med sig tydliga spår från olika språkgrupper.

Man hittar låneord från baltiska och uriranska som talas i Iran och Afghanistan. Ordet för ren, boazu är ett exempel på låneord från uriranska.

Samiska uttryck

I nordsamiskan finns väldigt specifika ord och uttryck för natur och renskötsel då det ligger nära samernas vardagliga liv:

Vår översättningsbyrå har den kompetens som krävs för att tillgodose våra kunders behov när det kommer till översättning till eller från samiska.

Översättning från svenska till samiska

Skriftspråken varierar mellan de olika samiska språkvarianterna. Nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska, enaresamiska och skoltsamiska använder latinskt alfabet medan kildinsamiska använder det ryska alfabetet.

Vi har ett massivt nätverk av frilansande översättare. Vi har kompetensen ni söker!

Sápmi…

… är det nordsamiska namnet på Sameland, det område som omfattar samernas historiska bosättningsområde. Området kallas även Lappland men ska inte förväxlas med det svenska och finländska landskapet med samma namn.

Området sträcker sig över Nordkalotten och en stor del av Skandinaviska halvön. Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.

Samiska översättare

I Sverige är det bara samiska som används som ett samlingsbegrepp för samtliga dialekter. Detta trots att skillnaderna mellan dessa är så pass stora. Sameland heter exempelvis sápmi på nordsamiska men sábme på lulesamiska, saemie på sydsamiska och Säämi på enaresamiska.

Ovanstående är ett tydligt exempel på att det krävs rätt lokaliserad språkkunskap för en korrekt översättning. Fasttranslator har den kunskap som krävs.


Få en offert inom 5 minuter