FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå papiamento

Papiamento är ett språk som talas i Curaçao, Bonaire, Aruba och till viss del i övriga Nederländska Antillerna. Vi har tillgång till kompetenta översättare i de olika regionerna.

Blandspråk

Språket är en blandning av portugisiska (ungefär 60 procent), spanska, nederländska och engelska.

Papiamento liknar mycket den portugisiska som talas på Kap Verde.

Översättare i olika länder inom olika ämnesområden

Det är en stor fördel att samarbeta med frilansande översättare i olika delar av världen inom många olika ämnesområden. Vi kan leverera snabbt eftersom vi har översättare i alla tidszoner och tack vare effektiva arbetsrutiner.

Om målspråket är papiamento anlitar vi en översättare med det som modersmål. Vi tittar också på översättarens bakgrund och kompetens i övrigt. Ni får en behovsanpassad översättning.


Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoria papiamento

Papiamento har sitt ursprung i den portugisiska slavhandeln. Kreolspråk baserade på portugisiska uppstod på olika platser längs den västafrikanska kusten. Papiamento utvecklades ur dessa.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Vokabulär och grammatik

Det grundläggande ordförrådet i papiamento är portugisiskt. Grammatiken följer däremot kreolspråken med starkt förenklad struktur.

Under de århundraden som papiamento talats i Karibien har ordförrådet utvecklats och många ord har lånats från nederländska, engelska och spanska.

300 år

Officiella dokument på Curaçao från tidigt 1700-tal är de första bevisen för papiamentos språk. Fram till mitten på 1800-talet användes papiamento i katolska psalmer, skolböcker och tidningar.

Papiamento har talats i över 300 år på Aruba, men inte förrän 2003 blev det klassat som officiellt språk tillsammans med nederländskan.

Översättning från engelska till papiamento

Papiamento talas i de länder som ingår under namnet ABC-öarna: Aruba, Bonaire och Curacao.

Vi har lång erfarenhet av exempelvis att översätta olika typer av turistinformation mellan engelska och papiamento.

Översättare med papiamento som modersmål

Papiamento talas i delar av världen där engelska och nederländska fungerar minst lika bra att kommunicera på. Men i vissa fall behövs vissa dokument översättas till papiamento.

De översättare vi anlitar för era uppdrag måste uppfylla vissa krav som vi ställer. Att ha det språk man ska översätta till som sitt modersmål är ett av kraven. Meriter och tidigare erfarenhet är två andra.


Få en offert inom 5 minuter