FAST TRANSLATOR
Sverige

Norsk översättningsbyrå

Vår framgång på den globala översättningsmarknaden har gjort att vi har ett gott renommé i branschen. Vi är kända för hög kvalitet, snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser.

Norska kvalitetsöversättningar

Med ett nätverk av frilansande modersmålsöversättare över hela världen kan vi garantera en mycket hög standard av översättningarna.

Men vi erbjuder mer än så. Ni får en översättare med spetskompetens inom ert marknads- eller ämnesområde, snabb leverans, bra pris, god tillgänglighet och mycket, mycket mer.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Norwegian_350.png

Översättningsservice på norska

Vi erbjuder norska översättningstjänster. Vi kan de olika varianterna och utför översättningar till och från både bokmål och nynorska. Vi har expertis inom i princip alla ämnesområden på marknaden och några som vi kan erbjuda översättningar inom är:


Få en offert för norsk översättning här.


Norsk språkkultur och historia

Norskan är ett språk som de flesta i Sverige är bekanta med. Många jobbar i eller bor på gränsen till Norge.

Turismen och trafiken mellan våra länder är tidvis väldigt intensiv.

Det norska språket talas av ungefär fem miljoner människor i Norge. Det finns stora dialektala skillnader inom språket.

Det finns även två officiella skriftspråk – bokmål och nynorska. Här presenterar vi lite information om de skillnader som finns mellan de olika språkvarianterna.

Bokmål och nynorska

Norskan är precis som svenskan ett nordgermanskt språk och tillhör den indoeuropeiska språkstammen. I tal är det också relativt lätt för norrmän och svenskar att förstå varandra.

Men det skrivna bokmålet är lättare för en dansk att förstå. Och det är lättare för en norrman att förstå skriven danska än skriven svenska. Anledningen är att Norge länge var underordnat Danmark i en union de två länderna emellan. Norskan kom att basera sig på danskan.

Efter att unionen upplöstes skapades bokmålet som ett försök att skapa ett eget språk, men det är fortfarande tämligen likt det danska språket. Nynorskan skapades också som ett försök att forma ett eget norskt språk. Istället för att vara en modifierad variant av danska, baserar sig nynorskan på västnorska dialekter.

Både bokmålet och nynorskan innehåller många diftonger.


Få en offert inom 5 minuter