FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning till mongoliska

Mongoliska är ett språk som talas av cirka 5 miljoner människor världen över. Ungefär hälften av dessa bor i Mongoliet, och de flesta andra i kinesiska provinsen Inre Mongoliet.

Mongoliska har flera dialekter varav Khalkha är den som mongoliskan bygger på. Den har sina rötter i det officiella språk som talades i det mongoliska imperiet på 1300-talet.

Olika mongoliska skriftspråk

Den klassiska mongoliskan har sitt ursprung i de semitiska språken, och är besläktat med de språk som talas i Nord- och Östafrika samt mellanöstern.

Skriften används fortfarande i stor utsträckning i Inre Mongoliet, men inte i Mongoliet. Här till vänster ser ni ordet ”mongoliska”, skrivet på klassisk mongoliska. Man skriver alltså uppifrån och ned, från vänster.

Kyrilliska alfabetet

Under första halvan av 1900-talet utövade Sovjetunionen påtryckningar på mongolerna för att de skulle byta skriftspråk, vilket de också gjorde.

År 1941 skapades ett nytt alfabet, baserat på det kyrilliska. Det klassiska mongoliska alfabetet var olagligt i Mongoliet under flera decennier men idag existerar de två parallellt.

Översättning från engelska till mongoliska

Fasttranslator erbjuder översättningstjänster från engelska till mongoliska. Vi samarbetar med ett globalt nätverk av frilansande översättare.

Hos oss får ni snabba kvalitetsöversättningar till humana priser.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png


Få en offert inom 5 minuter


Amurgädda, harr och lenoköring

Turismen är stor i Mongoliet och vildmarksfiske är en av anledningarna till att turisterna letar sig hit.

Mongolerna är inte ett fiskande folk, vilket medfört orörda fiskevatten och stora mängder fisk. Amurgädda, harr och lenoköring är några av de fiskarter som finns här.

Översättare i Mongoliet

Vi är unika som en av få översättningsbyråer som erbjuder översättningar till och från flera i Sverige mindre förekommande språk.

Vi har översättare i Mongoliet men även andra regioner där mongoliska talas: Kina, Ryssland och Kirgizistan.


Få en offert inom 5 minuter