FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå lettiska

Lettiska är det officiella språket i Lettland. Minoritetsspråk som förekommer är: ryska, vitryska, ukrainska och polska.

Vi utför översättningar till och från lettiska till både enskilda personer som större organisationer och företag. Vi är kända för vår höga kvalitet, låga priser och korta leveranstider.

Vi har välutbildade och specialiserade översättare för alla typer av översättningar till och från lettiska.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er vidare!


Få en offert inom 5 minuter


Lettiska översättare på plats

Affärsbrev, specifikationer, bruksanvisningar eller avtal är bara några exempel på vad vi kan översätta. Våra lettiska översättare finns lokaliserade i Estland. De har alltid lettiska som modersmål om det är målspråket.

Vi tar även hänsyn till dialektala skillnader och andra påverkande faktorer i översättningen. Det kallas lokalisering och är ofta avgörande i en översättning. Vi tittar på vilken målgrupp ni har och i vilket sammanhang texten ska användas.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Vi översätter från svenska till lettiska

Lettland är ett land med stora affärsmöjligheter. Med en växande turism finns även ett ökat behov av översättningar mellan svenska och lettiska.

Vi på Fasttranslator har lång erfarenhet av översättningar mellan olika språk och lettiska. Vi hanterar texter inom varierande fackområden från företag och myndigheter.

Översättare i Lettland

Vi kan pressa priserna och leverera snabbt med bibehållen kvalitet tack vare olika faktorer. Några av dessa är:

En lokalt anpassad översättning kan vara absolut avgörande om det förekommer stora skillnader dialektalt och grammatiskt. Vi har kompetensen ni söker för en autentisk översättning från svenska till lettiska.