FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för jiddisch

Jiddisch (på engelska: Yiddish) är ett germanskt språk som talas av omkring 4 miljoner judar i hela världen.

Språket uppstod under tusentalet i det geografiska område som idag är Tyskland. Fasttranslator erbjuder kompetenta och kvalitativa översättningar till och från jiddisch.

Behovsanpassade översättningar

Hos oss tar vi hänsyn till målspråk, dialekt, målgrupp och andra faktorer som kan påverka er översättning.

Vi lokalanpassar texten och vi väljer noga ut den person som ska bearbeta er text. Adekvat utbildning i förhållande till textinnehållet och relevant bakgrund och erfarenhet är två kriterier översättaren måste uppfylla.

Längst ner på sidan finns länkar till sidor där ni läsa mer om vilka översättningstjänster vi kan erbjuda till och från jiddisch.


Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoria jiddisch

Jiddisch ursprungliga namn var lashon-ashkenaz från det dåtida judiska namnet för detta område, och benämndes även taytsh.

Benämningen jiddisch används i litterära sammanhang men kom i bruk först under 1700-talet.

I likhet med andra judiska språk som saknar släktskap med hebreiska, som ladino och dzhidi, skrivs jiddisch med en egen variant av det hebreiska alfabetet.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Dialektindelningar

Vi utför behovsanpassad översättning till och från jiddisch.

Jiddisch är baserat på medelhögtyska och i synnerhet medelrhenländska. Tydliga inslag av hebreiska och arameiska finns också i språket.

Under 1300-talet delades språket mellan västjiddisch och östjiddisch. Den senare delades därefter vidare i nord-, central-, och sydöstjiddisch. Anledningen var det utökade geografiska området.

En modernare standardjiddisch, till största del baserad på den nordöstliga dialekten som talades i Litauen, Litvish, växte fram i början av 1900-talet.

Standardiseringen debatterades men accepterades så småningom i pedagogiska sammanhang. Det största antalet jiddischtalare tillhör den centrala dialektgruppen, Poylish, följt av den sydöstra Ukrainish. Västjiddisch anses idag vara en utdöd dialekt.

Jiddisch idag

Jiddisch ses oftast som ett utdöende språk. Språket lever kvar bland ortodoxa grupper i USA och Israel. Grupper som inte använder hebreiska i vardagliga sammanhang.

Det finns ett tydligt intresse att bevara jiddischkulturen. Detta har medfört att många lär sig jiddisch för att rädda språket. Författaren Isaac Bashevis Singer som fock Nobelpriset i litteratur 1978 och den israeliska sångerskan Chava Alberstein har satt jiddisch i nytt fokus med sina skrifter och sånger.

Översättning från engelska till jiddisch

Är ni ute efter en professionell översättning av era engelska texter till jiddisch? Då kan vi hjälpa er.

Med många års erfarenhet av översättningar till och från olika minoritetspråk kan vi garantera kvalitetsöversättningar till rimliga kostnader. Hög kvalitet ska inte behöva vara dyrt.

Jiddisch i USA

Bland vissa ortodoxa grupper i USA som inte använder hebreiska i vardagliga sammanhang används jiddisch.

Fasttranslator hjälper er gärna med översättningar från amerikansk engelska till jiddisch.


Få en offert inom 5 minuter