FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå – isländska

Det isländska språket skrivs ungefär som norska skrevs i Norge för 800 år sedan. En anledning till att isländskan ser ut som den gör är den starka identitet språket har.

Låneord har rensats ut och tidigare använd grammatik har införts i den moderna isländskan.

Isländsk språkkultur

Háfrónska är en språkförening som arbetar med att ersätta samtliga utländska ord, inklusive egennamn och ortnamn, med äktnordiska motsvarigheter.

Isländska översättare på Island

Våra isländska översättare är bosatta på ön. Därför garanteras ni som kund en översättning av absolut högsta kvalitet. Med kompetens inom ert specifika ämnesområde får ni korrekt terminologi.


Få en offert inom 5 minuter


Isländsk språkhistoria

Isländska är det officiella språket på Island och talas av ungefär 350 000 människor. De allra flesta bor på Island men i slutet av 1800-talet emigrerade ungefär 30 000 människor till Kanada och USA.

På grund av sin isolering på en ö har isländskan bevarat många av de språkliga drag som försvann från övriga Norden för flera hundra år sedan.

Språket har fler böjningsformer än andra nordiska språk och har kvar den fornnordiska bokstaven Þ (motsvarade hur man idag uttalar th i ”the” på engelska). I svenskan slutade vi använda diftonger redan på 1100-talet men i isländskan tillämpas detta än idag.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Låneord

Ett språk formas alltid av de människor som använder det och i takt med att utbytet av varor och tjänster mellan länder ökat har även språken lånat ord av varandra. Mer än hälften av det svenska språkets ordförråd är låneord från framförallt tyska och engelska.

På Island har det alltid funnits en strävan att hålla sitt språk så fritt från låneord som möjligt för att bevara sin kulturella identitet. Den isländska staten arbetar aktivt för att ge nya ord isländska motsvarigheter och traditionella isländska böjningar.

På isländska säger man till exempel inte att man ska opereras (eftersom operation från början är ett engelskt ord) utan att man vera skorinn upp (bli uppskuren).

Översättningar från svenska till isländska

Översättningsbyrån Fasttranslator har mångårig erfarenhet av översättningar från svenska till isländska.

Våra serviceinriktade projektledare hjälper er att komma igång. Vi anlitar professionella översättare med isländska som modersmål.

Vi ser språk som ett kulturellt hantverk

Översättning är ett hantverk som kräver grundliga kunskaper i hur språk och kommunikation fungerar. En bra översättning är något mer än en ordagrann omtolkning till det nya språket.

Texten måste vara anpassad till de kulturella skillnader som kan finnas hos de nya läsarna. Svenskan och isländskan härstammar från samma urspråk men med tiden har det växt fram skillnader.

Anpassade isländska översättningar

Här på översättningsbyrån Fasttranslator är vi alltid noga med att se till att texten fungerar även i sitt nya sammanhang. Självklart gör vi denna anpassning i dialog med er som kund för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt.


Få en offert inom 5 minuter