FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning brittisk engelska

Den brittiska engelskan är idag det tredje mest talade språket i världen. Mandarin och spanska kommer på första respektive andra plats men i Europa har engelskan en ohotad ställning som det mest inflytelserika språket.

Vi hjälper er gärna med er engelska översättning.

Arv från vikingarna

Standardengelskan kan beskrivas som ett hopkok av andra språk. Den mest primitiva engelskan kom till brittiska öarna på 500-talet, då germanska stammar från regionen Schleswig-Holstein landsteg på platsen vi idag kallar England.

Där möttes det germanska språket med keltiskan. Germanerna var kristna och använde latinet för att forma nya ord, vilket hade en betydelsefull del i bildandet av det nya språket.

När vikingarna började göra landhugg vid Storbritanniens kust på 800- och 900-talet, tog de med sitt nordiska språk, som kom att spela en stor roll för engelskans utveckling.

Meningsuppbyggnad och ordföljd var något som smittade av sig på britterna och väldigt många ord i brittiskan kan spåras tillbaka till sitt nordiska ursprung. Det svenska ordet ärende är ett bra exempel där det brittiska uttrycket är errand.

Engelska – ett rikt språk

Engelskan är ett av de språk i världen med flest ord och det finns synonymer till de flesta ord. Man kan exempelvis säga supervise, som härstammar från latin, eller oversee, som har ett nordiskt ursprung.

Båda orden betyder ”överse”, men vilken synonym man använder kan ha betydelse för hur man uppfattas beroende på situation. Idag anses användande av de latinska orden skapa intrycket av man är bildad.

Översättningar från övrig engelska till brittisk engelska

Engelska talas av ungefär 341 miljoner människor och är officiellt språk i 115 länder. Det säger en hel del om hur många olika sorters engelska det finns.

Vanliga engelska språkvarianter

Några engelska språkkombinationer som ofta efterfrågas av våra kunder är:

  • amerikansk engelska till brittisk engelska
  • irländsk engelska till brittisk engelska
  • skotsk engelska till brittisk engelska
  • australisk engelska till brittisk engelska
  • kanadensisk engelska till brittisk engelska

Men vi kan mer än så! Vi skräddarsyr och anpassar era texter utifrån era behov och önskemål.

Gedigen och lång erfarenhet av engelska översättningar

Våra professionella översättare har alltid en relevant bakgrund och kompetens i förhållande till uppdragens olika karaktär. Är ni i behov av en medicinsk översättning från australiensisk engelska till brittisk engelska så anpassas också översättningen utifrån det.

Vår översättningsbyrå har kvalificerade översättare inom alla områden. Vi hanterar och bearbetar alla typer av dokument och format så tveka inte att kontakta oss för er översättning!

Lokalisering

Lokalisering handlar om att översätta en text och göra den lämplig för användning i ett annat land. Det kan betyda att mått- och viktenheter måste skrivas på ett annat sätt. Vi behovsanpassar alltid era texter utifrån geografiskt område och målgrupp.

Offert för en översättning till brittisk engelska

Få din offert här


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\England_Culture_Cropped_300Width.png