FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för bulgariska

Vi erbjuder prisvärda översättningar till och från bulgariska. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner.

Vi garanterar kvalitetssäkrade texter till humana priser.


Få en offert inom 5 minuter


Noggrannhet och kvalitet

Vi anlitar välutbildade och specialiserade översättare med målspråket som modersmål. Vi har facköversättare inom ekonomi, juridik, teknik och medicin.

Behöver ni översätta en maskinmanual till bulgariska kan ni känna er trygga med att översättaren har den tekniska bakgrund som krävs. Behöver ni istället översätta en finansrapport till eller från bulgariska anlitas någon med ekonomisk bakgrund.

Det bulgariska språkets historia

Bulgariska språket har syntaktiska särdrag som skiljer det från andra slaviska språk. Man använder exempelvis prepositioner i stället för kasusböjning.

Vi har det som krävs för korrekta översättningar från engelska till bulgariska.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Bulgariska perioder

Det bulgariska språkets historia kan delas in i nedanstående fyra perioder:

Förhistorisk period; från slavernas inflyttning på Balkanhalvön till slutet av 800-talet
Fornbulgariska; från sent 800-tal till 1000-talet
Medelbulgariska; från 1100-talet till 1400-talet
Nybulgariska; från 1500-talet och framåt

Fornbulgariskan var det första skrivna språket och kan beskrivas som ett syntetiskt språk med ett omfattande böjningssystem. Språket finns belagt i ett antal handskrifter från sent 900-tal och tidigt 1000-tal.

Särdrag och kännetecken

Bulgariskan skiljer sig från andra slaviska språk på flera olika sätt. Några specifika särdrag och kännetecken för det bulgariska språket är: avskaffandet av substantivböjning, utvecklingen av att en bestämd artikel hängs på substantivet som en ändelse och att verbformen infinitiv saknas.

Översättning från svenska till bulgariska

Bulgarien har en lång tradition av tillverkning. Infrastrukturen förbättras successivt och arbetskraftskostnaderna är låga i jämförelse med övriga Europa.

Affärsmöjligheterna är stora för svenska teknikföretag. Vår översättningsbyrå har den tekniska kompetens som krävs för terminologiskt korrekta översättningar.

Översättare i Bulgarien och Balkan

Men vi har inte bara kompetens i Bulgarien utan även i övriga Balkan-länder. Våra översättare finns även i Moldavien, Rumänien, Makedonien och många andra minoritetsområden där språket används.

Era svenska tekniska texter översätts till bulgariska av noga utvalda översättare. Välutbildade med tidigare erfarenhet av tekniska översättningar garanterar våra översättare bästa tänkbara kvalitet.


Få en offert inom 5 minuter