FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för bosniska

Vi samarbetar med professionella och kvalificerade frilansande översättare med bosniska som modersmål. Detta gör att vi kan garantera kvalitetssäkrade översättningar till rimliga priser.

Oavsett om det gäller översättning av böcker, avtal, tidningsartiklar, finansiella rapporter eller bruksanvisningar har vi kompetensen och kapaciteten att kunna hjälpa er!

Professionella bosniska översättare

Allt fler företag upptäcker de sydosteuropeiska länderna som viktiga affärspartners inom olika områden. Här är det viktigt att kommunikationen mellan er fungerar.

Vi hjälper er gärna i den dagliga kommunikationen med Bosnien-Hercegovina och översätter era affärsbrev, specifikationer, bruksanvisningar eller avtal på ett professionellt sätt.

Vår översättningsbyrå Fasttranslator kan hantera alla typer av dokument och filformat och anlitar enbart översättare med målspråket som modersmål.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png


Få en offert inom 5 minuter


Lokalisering i Bosnien-Hercegovina

Vi kan lokalisering och tar alltid hänsyn till särskilda omständigheter och särdrag i språket. Geografiskt område, målgrupp och språkvarianter är bara några faktorer vi tittar på i en översättning. Vi levererar alltid behovsanpassade och skräddarsydda texter till er som kund.

Språkhistoriabosniska

Bosnien är den region på Balkanhalvön som utgör den norra delen av staten Bosnien och Hercegovina och upptar ungefär 80 % av Bosnien och Hercegovinas sammanlagda yta.

Det finns ingen officiell gräns mellan regionerna, vilket är omtvistat. Bosnien används ofta som ett begrepp för bägge regionerna. Många anser det dock kränkande vilket kan vara bra att känna till.

Bosnien och Hercegovina är politiskt uppdelat i två administrativa entiteter och ett distrikt: Federationen Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska och Brčko-distriktet.

Officiella språk i Bosnien-Hercegovina

Bosnien-Hercegovina har tre officiella språk: bosniska (talas av etniska bosniaker), serbiska (talas av etniska serber) och kroatiska (talas av etniska kroater).

Språken återspeglar snarare den etniska bakgrunden än de verkliga språkliga skillnaderna hos de talande. Differenserna är dock så små att folk kan förstå varandra lika bra som de förstår någon som talar samma språk.

När Bosnien-Hercegovina ingick i Jugoslavien gick de tre språken under samlingsnamnet serbokroatiska. Bosniska och kroatiska använder det latinska alfabetet medan det serbiska använder det kyrilliska.

Översättning från svenska till bosniska

Är du i behov av att översätta ett e-postmeddelande från svenska till bosniska? Eller är ni ett större företag som behöver flera dokument översatta från svenska till bosniska?

Översättningsbyrån Fasttranslator erbjuder kvalitetssäkrade översättningar från svenska till bosniska. Privatperson eller företag, lite eller mycket text spelar ingen roll – vi översätter era texter oavsett!

Svensk-bosniska översättningar

Vi hanterar era svenska texter på ett professionellt och rutinerat sätt. Vi är noga med vem som översätter vad.

Våra anlitade översättare får sina uppdrag i förhållande till deras bakgrund. Vi tittar på deras utbildning, bakgrund, erfarenhet, modersmål och kompetens. Originaltexterna översätts alltid med bevarad autenticitet.


Få en offert inom 5 minuter