FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå – armeniska

Armeniska är ett indoeuropeiskt språk som tillhör satemspråken, skrivs med ett eget alfabet och talas i Armenien, Turkiet, Iran, Syrien, Libanon, Grekland och i Nagorno-Karabach men även andra länder.

Språket har påverkats starkt av de iranska språken och med många lånord därifrån, har de västerländska språkvetarna länge trott att armeniskan var ett iranskt språk.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Översättningar till armeniska

Översättningsbyrån Fasttranslator har kunskap och expertis inom olika områden. Vi hjälper såväl enskilda personer som företag, myndigheter och företag. Våra översättare arbetar i olika tidszoner vilket gör att vi kan hålla nere priserna och leverera snabbt.


Få en offert inom 5 minuter


Språkhistoria armeniska

Armenien är ett land som haft kortare perioder av självständighet men också persiska, romerska, arabiska, turkiska och sovjetiska härskare.

Med olika influenser färgas språket därefter och det finns idag många olika dialekter men två språkvarianter: östlig och västlig armeniska.

Armeniska översättare

Vi har insikten och expertisen om de skillnader som finns i våra kompetenta armeniska översättare. Vi garanterar skräddarsydda, behovsanpassade och kvalitetssäkrade texter.