FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå amhariska

Amhariska är ett afroasiatiskt språk som är majoritetsspråk och officiellt språk i bland annat Etiopien. Det är det näst mest talade semitiska språket i världen efter arabiska.

Det talas av omkring 3 miljoner emigranter, främst i Egypten, Israel, USA och Sverige. Man uppskattar att cirka 27 miljoner människor talar språket runt om i världen idag.

Översättningar till och från amhariska

Amhariska skrivs med det stavelsebaserade alfabetet ge'ez. Alfabetet är en så kallad abugida, vilket innebär att varje bokstav representerar en konsonant som följs av en vokal.

Det egna skriftspråket har 249 skrivtecken och är uppbyggt på ett grundsystem bestående av 7 vokaler. Komplexiteten ligger i att det finns olika skrivtecken för respektive vokaler men alla låter likadant.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png


Få en offert inom 5 minuter


Översättningar från svenska till amhariska

Amhariska är, efter arabiska, det näst största semitiska språket i världen. Sverige är ett av de länder där språket talas av immigranter.

Översättningsbyrån Fasttranslator får ofta uppdrag från myndigheter och företag som vill ha hjälp med översättningar mellan svenska och amhariska.

Stor efterfrågan

Eftersom många nysvenskar talar amhariska ökar också behovet av översättningar. Våra översättare har språket som modersmål men också ämneskompetens inom det område texten handlar om.


Få en offert inom 5 minuter