FAST TRANSLATOR
Danmark

Har du brug for en oversættelse til eller fra forenklet kinesisk?

Vi tilbyder oversættelse inden for stort set alle fagområder. Vores oversættere har altid målsproget som modersmål, og er ikke blot trænet I selve oversættelse, men har også, som udgangspunkt, den baggrundsviden der er nødvendig for at kunne oversætte i Jeres industri.

Ud over oversættelse til forenklet kinesisk, oversætter vi også fra forenklet kinesisk. Vi laver ofte certificerede oversættelser fra forenklet kinesisk til dansk, af officielle dokumenter fra Kina. Det er bl.a. fødselsattester og medicinske licenser.

Kontakt os for flere informationer om oversættelse af dine tekster. Vores projektledere sidder klar til at hjælpe Jer videre med et uforpligtende tilbud, lynhurtigt. Du kan også klikke nedenstående, for direkte at kunne se priser og leveringtider.

Øjeblikkelig pris

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\China_Width300.png

Radikaler

Radikaler spiller samme rolle i det kinesiske sprogs ordbog, som alfabetet i Vesten. Ord og tegn sorteres ikke alfabetisk, men slås op efter deres radikaler. I en god kinesisk ordbog vil radikaler forrest eller bagerst i bogen være angivet efter antallet af deres penselstrøg.

Hver radikal har en betydning, og det er sådan en kinesisk talende ved I hvilket semantisk område et ord hører til. Så ord som, sø, dam eller hav, findes under radikalen for “vand”.

Denne logiske struktur gør det nemt for udlændinge at søge efter betydningen af ukendte tegn. Men den logiske sammenhæng mellem radikaler og ordbetydning kan også være mere abstrakt. For eksempel har navnene på lande, som alle ligger på tværs af havet - i kinesernes hoveder - også en logisk forbindelse til vand.

Et tegn er mere end blot en radikal. Dét er også grunden til, at en oversætter altid bør have målsproget som modersmål. For at skabe en passende og korrekt oversættelse.

Alle vores oversættere har, udover at være specialiseret I forskellige fagområder, adskillige års erfaring med oversættelse. Dette gør det nemt for os at udvælge en passende oversætter til en hvilken som helst opgave.

Sammensætninger

Kombinationer af to eller flere tegn, kaldes sammensætninger. Radikalen indtager en fast position så enhver der er bekendt med sproget, straks kan finde den. De andre dele af tegnet, er også tegn der i sig selv også har en betydning.

Et sprog begynder med navneord. Det er ord, der har en navngivningsfunktion og som angiver et objekt. Men da et sprog kun kan tildele ét tegn til et objekt, og da der er et begrænset antal mulige tegn, opstår der hurtigt, sammensatte ord.

Grupper af to eller flere navneord former et enkelt ord, og hvert et element i selve ordet har en egen betydning, som igen adskiller sig væsentligt, eller kun lidt, fra sammensætningens betydning.

Dannelse af sammensætninger

Sammensætninger anvender ofte forbindelser i navne der er indholdsbaseret. Vestlige sprog har ingen præcise ækvivalenter til dette. Eksempelvis ved tilføjelse af ordet "skole" eller "universitet" for at angive en bestemt type uddannelsesinstitution. Kinesisk danner lignende kombinationer på stort set samme måde, hvor de tilsvarende tegn indgår enten før eller efter hovedtegnet. Sammensætninger der skabes på denne måde er både nemme at forstå, men også nemme at oversætte.

Udtryk der betegner videnskabelige discipliner er langt sværere. Deres sammensætninger er ofte komplekse.

En oversætter står altid med den udfordring, at skulle holde sig ajour med nyskabte ord, der beskriver ret abstrakte koncepter. Men dét er intet problem for vores oversættere, netop fordi de har målsproget som modersmål, og er bosat og arbejder i landet hvor din oversættelse skal bruges. Det er sådan vi er i stand til at levere oversættelser af højeste kvalitet.

Øjeblikkelig pris