FAST TRANSLATOR
Danmark

Oversættelse til serbisk

Vi samarbejder med kvalificerede oversættere, der har serbisk som modersmål. Vi garanterer overkommelige, og højkvalitative oversættelser. Vi har serbiske oversættere i de enkelte fag på det globale erhvervsmarked.

På den måde kan vi nemt opfylde dine ønsker for oversættelse af:

Serbisk oversætter – lokalisering

Flere og flere virksomheder er ved at opdage sydøsteuropæiske lande, som vigtige partnere for import, eksport og produktion. En vellykket businesskorrespondance er en forudsætning for et godt og succesfuldt forretningsforhold. Vi hjælper dig med at kommunikere til og fra serbisk.

Med serbiske oversættere bosiddende i Serbien, kan vi kalde os lokaliseringseksperter. Kendskab til de serbiske oversættere i varierende områder af ekspertise, bidrager også til vores stærke position på markedet i dag.

Vi har serbiske oversætter som bor i Serbien. Man kan sammenfatte lokaliseringen, ved at tilpasse oversættelsen til:

  • Fagområdets terminologi
  • Grammatiske forskelle
  • Dialektvarianter
  • Layout
  • Juridiske betingelser

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Oversættelser fra dansk til serbisk

Kendskab til grammatik, fonetik, samt sprogkultur, er yderst vigtigt. For os i oversættelsesbureauet Fasttranslator er det grundlaget for vores virksomhed.

Vi er stolte af, at kunne tilbyde oversættelser af højeste kvalitet. Vi ved hvordan sprogvarianter i forskellige lande og regioner, adskiller sig fra hinanden.

Det er nemt at få et gratis tilbud - bare klik på knappen nedenfor for at få det med det samme!

Få et tilbud nu!

Serbisk sproghistorie

De slaviske sprog er en gruppe af sprog med mange variationer. For en udenforstående person, kan disse sprog virke meget ens, og det kan være svært at skelne mellem dem.

Men der er helt afgørende forskelle. Oversættelsesbureau Fasttranslator deler her på denne side, nogle vigtige informationer angående det serbiske sprog.

Sydslaviske sprog

Serbisk er et sydslavisk sprog. Bosnisk og makedonsk er to andre. Der er omkring ni millioner serbisktalende folk i verden, hvoraf otte millioner bor i det tidligere Jugoslavien.

I Serbien og Bosnien-Hercegovina er serbisk det officielle sprog. I flere af de tilgrænsende lande, er det et anerkendt minoritetssprog.

Serbisk er rent sprogligt, tæt på følgende sprog:

  • kroatisk
  • bosnisk
  • montenegrinsk

Folk der taler og skriver disse sprog, forstår hinanden uden problemer.

Forskellige alfabeter

Allerede i 1818 fandtes der et kyrillisk-serbisk alfabet. Nogle år senere, i 1835, havde et latinsk-serbisk alfabet udviklet sig. Begge alfabeter anvendes i Serbien i dag. Det kyrilliske alfabet anvendes oftere til officielle formål, hvor latin bruges mere i den private sektor.

Serbokroatisk

Fra 50erne og frem til 90erne blev disse sprog kaldt for serbokroatisk. Men derefter har sprogene adskilt sig fra hinanden, på forskellige måder.

Det der adskiller serbisk fra de øvrige sprog er forskelle i fonetik, dvs. udtalelse af ord. Der hvor en kroater siger porculan til porcelæn, siger en serber porcelan. Bogstavet u udveksles ofte til e, i de to sprog. Bogstaverne h og v har et lignende forhold, hvor en serber siger duvan til ordet tobak, vil en kroater eller bosnier sige duhan.

Kontakt os

Send dine tekster til os. Vi analyserer dit materiale, og vil vende tilbage med et tilbud, hurtigst muligt.

Hvis du har en tekstfil, kan du sende den via e-mail eller bruge vores tilbudsmodul.

Øjeblikkelig pris