FAST TRANSLATOR
Danmark

Oversættelsesbureau lettisk

Leder du efter et professionelt oversættelsesbureau, der hurtigt og pålideligt oversætter dine dokumenter til hhv. fra lettisk? Vi hjælper dig videre! Vi samarbejder med professionelle og kvalificerede freelance-oversættere til/fra lettisk (modersmålsoversættere) og kan derfor ikke blot tilbyde dig billige oversættelser men også oversættelser af høj kvalitet.

Professionelle oversættere lettisk – dansk, dansk – lettisk

Stadig flere firmaer opdager de baltiske stater som vigtige partnere ved import og eksport, men også i forbindelse med produktion. Her er det vigtigt, at dine oversættelser har den rigtige tone og således letter kommunikationen mellem dine forretningspartnere og dig / dit firma. Vi støtter dig derfor i din daglige kommunikation til Letland og oversætter alle dine forretningsbreve, ydelsesfortegnelser, brugsanvisninger og kontrakter professionelt. Vores oversætterbureau råder over egnede oversættere til alle dine oversættelser til og fra lettisk. Vi anvender de bedste oversættere og tolke, så din tekst bliver professionelt oversat. Jo mere erfaren oversætteren er, desto mere effektivt bliver resultatet af din oversættelse. Vores oversætteres mål er at oversætte tekstens indhold i en relevant stil og derved inddrage særlige faktorer, sprogets særpræg og dine særlige ønsker. Hvis du samarbejder med os, bliver din oversættelse til et kvalitetsprodukt.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Oversætteren

Oversættelser kan hurtigt mislykkes, hvis oversætteren er dårligt uddannet eller ikke har nok erfaring. For os arbejder udelukkende modersmålsoversættere, der har perfekte sprogkundskaber i engelsk hhv. lettisk. Således garanterer vi, at din oversættelse er af den højeste kvalitet.

Det er nemt at få et gratis tilbud - bare klik på knappen nedenfor for at få det med det samme!

Få et tilbud nu!

Almene informationer om det lettiske sprog

Lettisk hører til den østlige gruppe af de baltiske sprog inden for den indogermanske sprogfamilie. Lettisk er i sin nutidige opbygning yngre end litauisk, som er beslægtet med lettisk. I de traditionelle folkesange og folkelige digte kan man f.eks. erkende mange ligheder med latin, græsk og sanskrit. Gloseforrådet indeholder også mange låneord fra tysk, svensk, russisk og fra den nyeste tid også engelsk. Med Letlands tiltræden til EU og oversættelsen af omfangsrige lovtekster viser der sig huller i det lettiske ordforråd. Det statslige oversætterbureau kontrollerer og udvikler nye ord.

Lettisk skrives med latinsk skrift. Lettisk er et udpræget flekterende sprog. Der anvendes fleksionsendelser, og derfor gives der afkald på artikler. Også udenlandske egennavne får for det meste en deklinerbar endelse på lettisk (i nominativ -s eller -is for maskulinum, -a eller -e for femininum; navne på -o flekteres ikke). Derudover gengives de fonologisk i lettisk retskrivning (f.eks. Džordžs V. Bušs for George W. Bush, Viljams Šekspīrs for William Shakespeare). Mange aktuelle lettiske familienavne, der er af tysk oprindelse, hører ligeledes til denne gruppe og er for tyskere ofte næppe genkendelige i skriftbilledet.

Kontakt os

Send dine tekster til os. Vi analyserer dit materiale, og vil vende tilbage med et tilbud, hurtigst muligt.

Hvis du har en tekstfil, kan du sende den via e-mail eller bruge vores tilbudsmodul.

Øjeblikkelig pris