FAST TRANSLATOR
Danmark

Oversættelsesbureau for latin

Oversættelsesbureau Fasttranslator Danmark kan hjælpe dig med oversættelse til og fra latin.

Vi tilpasser din oversættelse, baseret på målgruppe, retning og type latin.

Oversættelser til latin

Hos os får du oversættelser af højeste kvalitet, til overkommelige priser, og tillige med hurtig levering. Vores oversættere er til rådighed på verdensplan, og har omfattende uddannelse inden for sproget latin.


Øjeblikkelig pris


Sproghistorie latin - viventes mortuae linguae

Viventes mortuae linguae - det levende døde sprog. Sådan beskrives latin. For det er ikke et sprog i live i den forstand, at det faktisk bliver talt.

Før Roms fald i 476 havde latin været det officielle første sprog, både skriftligt og mundtligt, i hele det romerske imperium.

I oversættelsesbureauet Fasttranslator Danmark kan vi hjælpe dig med at oversætte til og fra latin. Nedenfor vil vi fortælle lidt om betydningen af sproget i dag.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Aftryk i andre sprog

I og med Romerrigets fald, blev den europæiske del, delt op i nyere stater. Sproget ændredes på forskellige måder og i dag taler man om selve fem sprog, der alle udviklede sig fra det ene klassiske latin:

Grammatisk set er disse sprog lettere end latin, men dybest set er de alle moderne fortolkninger af et, og samme fælles sprog. Man kan stadig se tydelige spor af latin i de forskellige sprog.

Lingua franca

Selvom det talte sprog er blevet omdannet til nye sprog, der kræver deres egne oversættelser, er det skrevet latin en helt anden historie. Den katolske kirke fortsatte nemlig med at kommunikere gennem skriftlig latin.

Latin blev, det der er kendt som et lingua franca, dvs. et fælles sprog for mennesker på tværs af landegrænser.

Det klassiske græsk var et andet vigtigt sprog, men det blev senere overhalet af latin. Filosoffer, videnskabsmænd og skønlitterære forfattere skrev alle deres værker på latin, for at nå så bredt et publikum som muligt.

Det moderne æras lingua franca er engelsk, men på trods af dette anvendes latin stadig i dannelsen af nye ord i Vesten og i den medicinske videnskab. Den katolske kirke bruger også latin som skriftsprog i relativ stor udstrækning.

Oversættelse fra til latin

Latin er et indoeuropæisk sprog inden for sproggruppen italiske sprog. I dag anvendes latin i videnskabelige navne for dyr, planter og andre arter.

Navne på sygdomme og anatomi er en anden anvendelse. Grundlæggende kendskab til latin er stadig betydningsfuldt, for at forstå den europæiske historie og europæiske sprog.

Fasttranslator Danmark laver oversættelse fra dansk til latin. Vi hjælper dig!


Øjeblikkelig pris