FAST TRANSLATOR
Danmark

Oversættelse til bulgarsk

Udvidelsen mod Østeuropa kan mærkes og vi oplever et stigende antal af forespørgsler på oversættelser til bulgarsk, tjekkisk og rumænsk. Hos Fasttranslator Danmark er vi altid opmærksomme på udbud og efterspørgsel. Derfor har vi udvidet vores stab af freelanceoversættere, som udfører oversættelser til de mindre sprog, såsom eksempelvis bulgarsk.

Øjeblikkelig pris

Bulgarsk sproghistorie

Bulgarsk har nogle syntaktiske funktioner, som adskiller det fra de fleste andre slaviske sprog. Sproget anvender præpositioner i stedet for kasusbøjninger.

Det betyder, at ordstilling ikke er særlig nemt. Især også infinitiv erstattes af ledsætninger.

Vi har de sprogkundskaber, der er nødvendige for en korrekt oversættelse til bulgarsk.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Bulgarske perioder

Det bulgarske sprogs historie kan opdeles i fire perioder:

Forhistorisk periode - fra slaverne bevæger sig i Balkan, indtil slutningen af 800-tallet

Før bulgarsk - fra slutningen af 800 tallet til år 1000

Mellem bulgarsk - fra 1100-tallet til 1400-tallet

Ny bulgarsk - fra 1500-tallet og fremefter

Før bulgarsk var det første skriftlige sprog. Det kan beskrives som et meget syntetisk sprog med et omfattende bøjningssystem. Sproget er genkendt i en række håndskrifter fra slutningen af 900 tallet og i begyndelsen af år 1000.

Bulgarsk- træk og kendetegn

Bulgarsk adskiller sig meget fra andre slaviske sprog, på flere forskellige måder. Nogle specifikke træk og egenskaber i det bulgarske sprog er:

Afskaffelse af navneords bøjning

Udvikling af bestemt artikel knyttes på navneordet som endelse

Infinitiv udsagnsordet mangler

Øjeblikkelig pris