FAST TRANSLATOR
Danmark

Autoriseret oversættelse

Før i tiden

En bekræftet oversættelse er en oversættelse hvor personen der har udført den, med sin underskrift bekræfter at have de nødvendige forudsætninger for at lave en korrekt oversættelse. Før i tiden skulle denne type oversættelser i Danmark udføres af statsautoriserede translatører, hvilket var en beskyttet titel. Når det var tilfældet, kunne oversættelsen efterfølgende legaliseres af de danske myndigheder, hvilket typisk er nødvendigt hvis den skal benyttes over for fx udenlandske myndigheder eller lignende.

Nye regler

Efter nylige lovændringer findes den beskyttede titel ”statsautoriseret translatør og tolk” imidlertid ikke længere, og Udenrigsministeriet stiller derfor krav om, at enhver oversættelse, udover at være bekræftet af oversætteren, skal være påtegnet af en notar eller af Dansk Erhverv/Dansk Industri, for at kunne blive legaliseret. Oversætteren bekræfter således indholdet af oversættelsen, notaren bekræfter identiteten på oversætteren (som derfor skal møde op personligt), og Udenrigsministeriet bekræfter, simpelt sagt, at det herefter lever op til de danske regler for en bekræftet oversættelse.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Certified_Translator_Width 300x265.png

Konsekvensen af de nye regler

Tanken bag de nye regler var at en lempelse ville gøre det nemmere for borgere der har brug for autoriserede oversættelser, men realiteten er en helt anden. Det ekstra led som det derved har været nødvendigt at indføre, er ikke blot fordyrende, men gør også hele processen mere langtrukken. Sker der så meget som en lille misforståelse undervejs – fx i forhold til hvorvidt oversættelserne skal være hæftet sammen med originale dokumenter eller ej – må hele processen starte forfra, hvilket koster ekstra tid og penge.

Fasttranslator Danmark og bekræftede oversættelser

Hos Fasttranslator Danmark har vi valgt at tage konsekvensen af dette. De nye regler – eller mangel på samme – betyder at vi ikke føler at vi på forsvarlig vis kan tilbyde en ordentlig og pris- og tidsmæssigt rimelig løsning, som vi er sikre på lever op til vores kunders behov. Derfor tilbyder vi ikke længere autoriserede/bekræftede oversættelser som skal kunne legaliseres af de danske myndigheder.

I stedet henviser vi til Translatørforeningens hjemmeside. De oversættere som findes der, var alle statsautoriserede efter de gamle regler og har stor erfaring med autoriserede oversættelser, hvorfor vi går ud fra at de har styr på hvordan det bedst håndteres under de nye regler.

Autoriserede oversættelser som ikke skal legaliseres

I visse tilfælde skal en oversættelse være bekræftet, men ikke nødvendigvis legaliseret af myndighederne. Denne type oversættelser hjælper vi fortsat meget gerne med – inden for så godt som enhver tænkelig sprogkombination.

Kontakt os

Kontakt os! Vi fortæller dig meget gerne mere om, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Eller klik på nedenstående link og udfyld vores tilbudsformular for et tilbud.

Øjeblikkelig pris