FAST TRANSLATOR
Nederland

Header

Vertalingen van en naar het Vereenvoudigd Chinees

Chinees is de oudste geschreven taal in Azië. Er wordt een complex karaktersysteem gebruikt en elk karakter bestaat uit elementen die radicalen worden genoemd.

Radicalen

Radicalen spelen dezelfde rol in het lexicon van het Chinees als het alfabet in het Westen. Woorden en karakters worden niet alfabetisch gesorteerd, maar worden opgezocht volgens hun radicalen. In een goed karakterwoordenboek worden de radicalen vooraan of achteraan in het boek genoteerd op basis van het aantal penseelstreken.

Elke radicaal heeft een betekenis. Zo bepaalt de spreker van het Chinees tot welk semantisch veld een woord behoort. Woorden zoals zee, meer of oceaan kunnen worden teruggevonden onder het radicaal voor “water”.

De logische structuur verschaft anderstaligen een duidelijke manier om de betekenis van karakters die zij niet kennen op te zoeken. Maar het logische verband tussen radicalen en de betekenis van het woord kan ook abstracter zijn. De namen van landen, bijvoorbeeld, die volgens de Chinezen allemaal aan de andere kant van de zee zijn gelegen, hebben ook een logische link met water.

Een karakter is meer dan een radicaal. Daarom moet een vertaler altijd moedertaalspreker van de taal zijn. Dit is de enige manier om een accurate vertaling te garanderen. Al onze vertalers hebben jarenlange ervaring in het vak en zijn bovendien gespecialiseerd in verschillende vakgebieden. Hierdoor kunnen wij de beste vertaler voor elk project vinden.

Samenstellingen

Combinaties van twee of meer karakters worden samenstellingen genoemd. Het radicaal heeft een vaste positie zodat iedereen die met de taal vertrouwd is dit onmiddellijk kan vinden. De andere delen van het karakter zijn ook karakters die een eigen betekenis hebben.

Een taal begint met zelfstandige naamwoorden. Dit zijn woorden die een aanduidende functie hebben en die gebruikt worden om te verwijzen naar een “zelfstandigheid”. Aangezien een taal slechts één karakter aan een voorwerp kan toekennen en er oneindig veel mogelijke karakters zijn, worden er al snel samenstellingen gevormd. Groepen van twee of meer zelfstandige naamwoorden vormen één enkel woord waarvan elk element zijn eigen betekenis heeft dat enigszins of aanzienlijk afwijkt van de betekenis van de samenstelling.

Samenstellingen vormen

Samenstellingen gebruiken vaak op inhoud gebaseerde verbanden in namen. Dit is ongeveer hetzelfde in westerse talen. Door bijvoorbeeld het woord “school” of “universiteit” toe te voegen om een bepaald type onderwijsinstelling aan te duiden. Het Chinees vormt gelijkaardige combinaties op doorgaans dezelfde manier. De overeenkomstige karakters worden voor of na het hoofdteken geplaatst. Samenstellingen die op deze manier worden gevormd zijn gemakkelijk te begrijpen en te vertalen.

Uitdrukkingen die individuele wetenschappelijke disciplines aanduiden zijn echter veel moeilijker. Hun samenstellingen zijn vaak complex.

Het is voor de vertaler altijd een uitdaging om op de hoogte te blijven van de talloze nieuwe woorden die worden gevormd en abstracte concepten beschrijven. Dit is echter geen probleem voor onze professionele vertalers. Zij zijn moedertaalsprekers die in hetzelfde land als uw doelpubliek wonen en werken. Zo kunnen wij u altijd kwaliteitsvolle vertalingen aanbieden.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\FT Translation_Check_200width.png


Prijsopgave voor Chinees