FAST TRANSLATOR
Nederland

Agriculturele teksten vertalen

Niemand hoeft u te vertellen hoe belangrijk agricultuur is. Al sinds mensenheugenis is ons land groot in landbouw. Nederland is een voorloper op dit gebied en werkt er hard aan om deze positie te behouden. Om concurrerend te blijven wordt is het noodzakelijk om voorbij de landsgrenzen te kijken. Het uitwisselen van kennis en producten op de wereldmarkt is van levensbelang in deze sector. In veel gevallen, onder andere vanwege Europese wetgeving, zijn vertalingen daarbij nodig. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Onze expertise

Al sinds de oprichting van Fasttranslator (toen nog vertaalbureau Snelvertaler) in 2001 werken wij samen met grote agrarische bedrijven in binnen-en buitenland. Hierdoor zijn wij er ons terdege van bewust dat agrarische vertalingen onderling erg van elkaar kunnen verschillen. Het is dan ook niet wenselijk om één agrarische vertaler in te schakelen voor alle teksten op dit gebied, maar vereist elk deelgebied een eigen specialist.

Wij verdelen de sector vertaaltechnisch dan ook naar de verschillende agrarische deelsectoren: landbouw, rundveehouderij, agrotechniek, tuinbouw, voedselindustrie, fruitteelt, zaadveredeling, pluimveehouderij, groenteteelt, akkerbouw, varkenshouderij, en melkveehouderij.

Dankzij onze vele jaren ervaring hebben wij een groot netwerk van specialistische vertalers opgebouwd. Onze vertalers hebben een studie gedaan in dit vakgebied of hebben werkervaring in een agrarische branche. U kunt ervan uitgaan dat de terminologie in uw tekst op de juiste wijze vertaald zal worden, volgens de laatste ontwikkelingen in de branche. Dat is de reden dat klanten in de agrarische sector ons steeds weten te vinden. Op verzoek leveren we u dan ook graag referenties aan.

Specialisaties

Wij kunnen u dus met de vertaling van elke soort agriculturele tekst van dienst zijn, of dit nu een persbericht over uw nieuwe emissiearme stalvloer is of een handleiding voor het gebruik van een kas.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\about_400.png


Prijsopgave voor agrarische sector