FAST TRANSLATOR
Nederland

Tsjechische vertalingen

Ongeveer 12 miljoen mensen ter wereld beheersen het Tsjechisch mondeling en schriftelijk. Naast de 10 miljoen inwoners die Tsjechië telt, woont er een niet gering aantal sprekers van het Tsjechisch in de grensgebieden in Slowakije en Oostenrijk. Ook in de Verenigde Staten en Canada, waar veel Tsjechische immigranten woonachtig zijn, vindt men een groot aantal sprekers van deze West-Slavische taal.

In het Tsjechisch wordt gewoon gebruik gemaakt van het Latijnse schrift, hoewel er wel gebruik wordt gemaakt van een aantal zogenoemde diakritische tekens, zoals á, en ž. De grammatica van het Tsjechisch wordt als zeer gecompliceerd beschouwd. Zo worden woorden verbogen in zeven naamvallen, die dan ook weer verschillen in enkelvoud en meervoud.

Een groot deel van de Tsjechen spreekt Duits, en er zijn dan ook veel Duitse leenwoorden in de Tsjechische taal te vinden. Tegenwoordig leent het Tsjechisch, net als de rest van de wereld, tevens veel woorden uit het Engels. De meeste mensen spreken het obecná čeština (algemeen Tsjechisch). Deze variant, die voornamelijk in de regio Bohemen wordt gesproken en elementen van het Praagse dialect bevat, heeft het gros van de dialecten verdrongen en wordt tegenwoordig gehanteerd als de standaardtaal in onderwijs, politiek en media. Vanzelfsprekend leveren wij al onze vertalingen in deze standaardvariant van het Tsjechisch. Zo zijn deze altijd leesbaar voor iedereen die de Tsjechische taal beheerst.


Prijsberekening voor Tsjechisch

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Czech_350.png

Fasttranslator vertaalt snel, levert kwaliteit en biedt een vlijmscherpe prijsstelling. Onze vertalingen naar het Tsjechisch worden uitsluitend door moedertaalsprekers Tsjechisch uitgevoerd, terwijl een Engelse of Nederlandse vertaling van een Tsjechisch document altijd zal worden uitgevoerd door een moedertaalspreker van de doeltaal in kwestie. Daarnaast hebben onze vertalers zich gespecialiseerd in een bepaald ervaringsgebied en hebben we voor ieder vakgebied een professionele vertaler. Zo bent u altijd verzekerd van een kwaliteitsvertaling met inachtneming van de juiste stijl, in hedendaags Tsjechisch.

Zakendoen in Tsjechië

Tsjechië is een van Europa's opkomende economieën. Hoewel veel mensen bevooroordeeld zijn over de stugge en norse cultuur van de Tsjechen, biedt het land voor Nederlandse ondernemingen zeker kansen. Wanneer u de Tsjech beter leert kennen zult u zien dat deze eigenlijk helemaal niet zo nors is. Het zakendoen gaat uiteraard anders dan we in Nederland gewend zijn, maar wanneer u zich aan de volgende tips van ons vertaalbureau houdt ligt de markt ook voor uw onderneming open en kunt u zich positief onderscheiden van andere bedrijven.


Prijs berekenen