FAST TRANSLATOR
Suomi

Potilaskertomusten käännökset

Potilaskertomusten kieli on ala, jota on tutkittu vähän. Syynä tähän on se, että sairauskertomukset ovat luottamuksellisia.

Suljetussa ympäristössä kehittyvä kieli on siksi sanojen ja kieliopin osalta hyvin erilainen.

Käännöstoimisto Fasttranslatorilla on asiantuntemusta, jota tämän tyyppiset käännökset edellyttävät.

Asiantuntevat käännökset

Lääketieteellisen kielen monimutkaisuuden ja terminologisen luonteen vuoksi suosittelemme käyttämään käännöstoimistoamme.

Työskentelemme lääketieteen eri alojen erikoistuneiden kääntäjien kanssa, joten voimme taata oikean kielenkäytön, alan terminologian ja henkilön, joka kääntää aina äidinkielelleen.

Hoito ulkomailla

Jos sinulle on tehty tai aiot tehdä leikkauksen tai käydä jonkinlaisessa hoidossa muussa kuin kotimaassasi, tämän tyyppisestä käännöspalvelusta on paljon hyötyä. Leikkaus- tai hoitoalasta riippuen on tärkeää, että sairauskertomukset käännetään mahdollisimman todenmukaisesti.

Tässä asiantuntemuksestamme on hyötyä. Meillä on käytössämme laaja verkosto freelance-kääntäjiä eri puolilla maailmaa, joilla on tietoa kaikesta onkologiasta plastiikkakirurgiaan.

Nopea tarjous