FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättningsbyrå för rumänska

Kompetensen hos våra översättare stäcker sig längre än till god utbildning och specialinriktningar.

Kunskap om lokalisering är en annan stor fördel om ni anlitar oss. Med det menas att översättaren är medveten och väl insatt i de variationer av språket som finns.

Dialekter, terminologiska termer och språkinfluenser kan ha inverkan på en text som ska översättas. Det som är ett uttryck i norr behöver inte vara samma i söder. Detta kan vara av vikt att ta hänsyn till i en översättning.

Rumänska översättare

Med en gedigen universitetsutbildning och expertis inom varierande marknadsområden, garanterar våra rumänska översättare toppkvalitet av era översättningar.

De har alltid rumänska som modersmål om översättningen sker till rumänska.

Snäva tidsramar är inga problem för oss då kvällar och helger ingår i arbetstiderna.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Romania_350.png

Rumänsk översättningstjänst av högsta kvalitet

Rumänska översättningar av högsta kvalitet och en slutprodukt som kan levereras snabbt. Det kännetecknar oss som företag tillsammans med marknadsmässigt konkurrenskraftiga priser.

Effektivitet, god kommunikation, ett väl fungerande system och tusentals certifierade översättare är nyckeln till vår framgång.

Vi är idag en av de ledande översättningsbyråerna på marknaden.


Få en offert inom 5 minuter

Översättning från svenska till rumänska

De senaste årens starka ekonomiska tillväxt har lett till att svenska företag har haft god avkastning i Rumänien.

En följd av detta är ett ökat behov av översättningar från svenska till rumänska. Vi erbjuder översättningstjänster till och från rumänska.

Teknisk översättning från svenska till rumänska

Våra översättare finns lokaliserade i Rumänien och har språket som sitt modersmål. Gedigen utbildning inom det område textöversättningen gäller garanterar en mycket hög kvalitet av er produkt.

Vi kan översätta era industritekniska manualer från svenska till rumänska utan problem.

Men vi anlitas inte bara av företag utan även av privatpersoner. Det kan gälla översättningar av meritförteckningar, personliga meddelanden eller brev. Vi översätter alla typer av dokument till såväl enskilda personer som organisationer och myndigheter.


Få en offert inom 5 minuter