FAST TRANSLATOR
Sverige

Persisk översättningsbyrå

Vänligen observera att vi i nuläget tyvärr inte har möjlighet att erbjuda auktoriserad översättning till eller från persiska.

Det persiska språket benämns olika beroende på vart det talas. Farsi och parsi är synonyma med persiskan. Språket är modersmål för 70 % av Irans befolkning.

Andra länder där språket är starkt rotat är Tadzjikistan och Afghanistan. Men persiskan har spridits globalt i samband med den emigrering som skett och fortfarande sker från landet.


Få en offert inom 5 minuter

Persiska dialekter

Som tidigare nämnt är benämningen på persiska flera. Farsi och parsi är samma språk fast identiskt med persiska språket. Men det finns även andra dialektala varianter av persiska. Två av dessa är dari och tadzjikiska.

Tadzjikiska…

…är ett språk, eller persisk dialekt som har officiellt status i Tadzjikistan och är modersmål för cirka 80 % av befolkningen. Språkminoriteteter finns i Afghanistan, Uzbekistan, Kina, västra Pakistan, Iran, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Turkmenistan och Ukraina. Många ryska lånord förekommer, vilket är den största skillnaden från andra persiska språkvarianter.

Dari…

… kallades fârsi fram till mitten på sextiotalet i såväl Iran och Tadzjikistan som Afghanistan. Det som skiljer Dari från persiska är ett mer arkaiskt uttal och vokabulär. Standardpersiskan har många franska låneord medan dari lånat dessa motsvarigheter från engelska.

Med kunskap om de små detaljerna – lokalisering

Våra persiska översättare har den expertis ni söker. Vi anpassar era översättningar utifrån språkvariant och dialekt. Vi skräddarsyr texterna beroende på om målspråket är standardspersiska, dari, pashto eller någon annan dialekt.

Att geografiskt anpassa och ta hänsyn till olika dialektala skillnader i en översättning, kallas för lokalisering och är en naturlig del i vårt sätt att arbeta.

Persisk språkhistoria

Persiskan har en flera tusen år dokumenterad språkhistoria. Fārsi som persiska oftast kallas är etymologiskt besläktat med Pārsa som är namnet på Irans kärnland, den nutida provinsen Fārs i södra Iran.

Iranierna har sedan urminnes tider kallat sitt land för Irān – ”de ädlas land”. I höglitterära sammanhang benämns persiska som pārsi.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Iran_350.png

Dialektala skillnader

Persiska talas av närmare 120 miljoner människor. 80 miljoner av dessa är iranier. I Afghanistan och Tadzjikistan kallas språket inte fārsi (persiska) utan dari respektive tājik.

Skillnaden mellan dessa kan liknas vid de engelska dialekter som talas i England, Skottland och Irland. Så visst är det skillnad! I Sverige talas persiska av 120 000 personer. Det är mer än 1 % av den svenska befolkningen.

Persiska låneord i svenskan

Det persiska inflytandet märks tydligt världen över. Exempel på persiska låneord i svenskan är: arsenik, balkong, basar, budget, orange, paradis, post, punsch, pyjamas och socker.

Översättning från engelska till persiska

Översättningsbyrån Fasttranslator har ett brett kundklientel. Vi får uppdrag av både privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer.

De översättare vi anlitar har alltid målspråket (här persiska) som modersmål. Vi skräddarsyr hela översättningen utifrån era behov och önskemål.

Tillgång och efterfrågan

Med ett sådant världsomfattande språk är efterfrågan på persiska översättningar givetvis också stor.

Vi har tillgång till ett stort nätverk av frilansande persiska översättare i olika regioner. Tack vare det kan vi täcka det stora behov som finns av översättningar från bland annat engelska till persiska.

Lokalisering

Med spetskompetenta översättare inom olika områden och regioner har vi en stark position i branschen och på marknaden. Lokalisering, det vill säga behovsanpassade översättningar, stärker vår position ytterligare.

Dialekter, terminologi och språkkultur kan vara olika anledningar till varför man behöver en anpassad översättning. Måttenheter och ett ord med olika betydelser kan vara exempel på detta. Vi har kompetensen som krävs för den här typen av behovsanpassningar.


Få en offert inom 5 minuter