FAST TRANSLATOR
Sverige

Översättning av broschyrer och annat tryckfärdigt material

Vi har lång erfarenhet av att bearbeta reklamtexter, broschyrer, pressmeddelanden, produktinformation, affärsplaner, reklamkampanjer (online), marknadsundersökningsrapporter och mycket mer.

Vi får uppdrag från bland annat internationella reklambyråer och många företag som med framgång marknadsför sina produkter och tjänster på utländska marknader.

Dessa texter måste översättas på ett språkligt korrekt sätt. Men en kreativ hantering och bearbetning av materialet är minst lika viktigt här.

Vi anlitar översättare med erfarenhet inom översättningens aktuella ämnesområde.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Översätta kommersiella texter

Syftet med den här typen av texter är att sälja en produkt och/eller tjänst till en eller flera målgrupper.

Att hantera kommersiella texter kräver därför en språkkänsla och kapacitet att kunna översätta en säljande text från ett språk till ett eller flera andra målspråk. Ibland behöver även språket anpassas beroende på målgruppen. T.ex. om en broschyr vänder sig till en patient eller en läkare då är det viktigt att anpassa ordval och formuleringar.

Våra specialiserade översättare har den erfarenhet och kompetens som krävs. Hos oss får ni skräddarsydda och behovsanpassade översättningar av era reklamtexter.

Format

Vi får ofta texter för översättning som framställts i t.ex. InDesign och då kan det vara svårt att få in översättningen på rätt ställe i dokumentet om man inte själv behärskar språket. Vi har givetvis lösningar även för detta. Allt för att underlätta det för er!

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Kontakta oss gärna!