FAST TRANSLATOR
Suomi

Korkealaatuiset tšekin kieliset käännökset

Tšekin kieli kuuluu indoeurooppalaiseen kieliperheeseen kuuluvaan länsislaavilaiseen kieliryhmään. Yhteensä noin 12 miljoonaa ihmistä puhuu tšekkiä, ja se on Tšekin tasavallan virallinen kieli. Tšekillä on paljon yhteistä slovakin kanssa, ja Tšekin ja Slovakian raja-alueilla on useita murteita, jotka ovat näiden kahden kielen suora yhdistelmä. Tšekissä on seitsemän tapausta, ja kieli eroaa germaanisten kielten järjestelmästä siten, että siinä on systemaattisesti kehitetty aspektiluokka. Yleissääntönä tšekin kielessä korostetaan aina sanan ensimmäistä tavua.

Nopea tarjous

Tšekin murteet

Tšekin kieli on länsislaavilainen kieli, jota puhutaan koko Tšekin tasavallassa eli Böömissä, Moriassa ja Sleesian tšekkiläisessä osassa. Kieli on hyvin läheistä sukua slovakille. Tšekin kielessä on useita omaleimaisia murteita, erityisesti Moriassa ja Sleesiassa. Tavallisesti nämä eivät kuitenkaan erotu kirjakielessä. Siitä huolimatta voi olla ratkaisevan tärkeää tunnistaa eri murre-erot käännöksessä. Kääntäjät, joiden kanssa työskentelemme, ovat aina kohdekielen äidinkielisiä puhujia. Heillä on myös kokemusta kyseiseltä käännösalalta.

Tšekin kääntäjämme työskentelevät iltaisin ja viikonloppuisin. Tämän mahdollistaa se, että he asuvat eri aikavyöhykkeillä, mikä mahdollistaa nopean toimituksen. Käännösten hinta perustuu ensisijaisesti käännettävän tekstin sanamäärään. Kokonaishintaan voivat kuitenkin vaikuttaa useat tekijät, kuten suuremmat sanamäärät ja toistot. Toisaalta joissakin tapauksissa kieliyhdistelmät, toimitusajat ja monimutkaisuus voivat vaikuttaa hintaan ylöspäin.

Nopea tarjous